SIP template

 

Na této stránce můžete vytvářet vlastní šablony konfiguračních souborů pro VoIP část kabelových modemů.

 

Novou šablonu vložíte do systému kliknutím na . Zadáte její název a samotný kód. V šablonách je možné použít následující proměnné:

 

SIP1_VOIP_NUMBER Telefonní číslo primární přípojky
SIP1_USERNAME Uživatelské jméno k SIP serveru. Většinou není potřeba, protože uživatelské jméno je telefonní číslo, takže při přihlášení se použije proměnná SIP1_VOIP_NUMBER. V případě, že je uživatelské jméno jiné než telefonní číslo, tak se proměnná nahradí položkou, která je u služby VOIP uvedena v poli Portal login.
SIP1_PASSWORD Heslo pro přihlášení VoIP telefonu k ústředně. Tato položka se v konfiguračním souboru nahradí položkou, která je u služby VOIP uvedena v poli Portal password.
SIP2_VOIP_NUMBER Telefonní číslo přípojky 2
SIP2_USERNAME Uživatelské jméno k přípojce 2
SIP2_PASSWORD Heslo k přípojce 2

 

 

Přehled šablon

V přehledu šablon jsou k dispozici následující informace a možnosti:

 

Název šablony Název dané šablony
Počet Počet služeb, které využívají danou šablonu
Výchozí Šablona nastavená jako výchozí (icon check ok) se použije u všech modemů, které nemají nastavenu konkrétní individuální šablonu.
  U každé šablony je možné kliknutím na tuto ikonu provést vygenerování zkušebního konfiguračního souboru s testovacími parametry (podobně jako u šablon pro kabelové modemy). Tímto je možné ověřit, zda jsou parametry konfiguračního souboru nastaveny správně. Po otestování se zobrazí textová verze výsledného souboru a provede se vygenerování jeho binární verze, kterou je možné následně stáhnout (Stáhnout konfigurační soubor). Pokud dojde k chybě při kompilování binárního souboru, tak se zde zobrazí chybová hláška.
icon edit Upravit danou šablonu
icon delete btsp

Odstranit danou šablonu

icon info2 V přehledu je i systémová šablona Default template, kterou není možné odstranit. Je možné ji pouze upravit. Kromě toho platí, že pokud je šablona přiřazena k VoIP službě, nelze ji smazat.

 

V každé šabloně konfiguračním souboru je nutné nastavit pro obě přípojky DNS název a IP adresu SIP serveru, kam se VoIP přípojky budou připojovat. DNS a IP adresa SIP serveru jsou stejné (IP adresa = přeložené DNS jméno SIP serveru). Ve výchozí šabloně má SIP server název sip.net-service.cz a IP adresu 95.173.193.60. Tyto položky je potřeba nahradit Vašimi vlastními údaji.

 

V Kartě klienta je možné při přidávání/upravování služby VoIP nastavit šablonu, která se použije při generování konfiguračního souboru. To můžete provést tak, že zaškrtnete checkbox Generovat konfigurační soubor. Poté se Vám zobrazí další políčka. V rozbalovacím menu Spojeno můžete nastavit volbu Primary (tato volba znamená, že se jedná o první VoIP přípojku na modemu a podle toho se také nastaví konfigurační soubor) nebo Secondary (tato volba znamená, že se jedná o druhou VoIP přípojku na modemu). Vzhledem k tomu, že pro obě VoIP přípojky existuje jeden konfigurační soubor, tak musí být obě přípojky společně "svázány". Z tohoto důvodu se v položce Secondary nabízí všechna telefonní čísla, která jsou označena jako Primary. Výběrem telefonního čísla se provede "svázání" k primárnímu číslu klienta a tedy ke konkrétnímu konfiguračnímu souboru. V rozbalovacím menu SIP šablona pak již můžete vybrat šablonu, která se použije pro konfigurační soubor. Šablonu je možné vybrat pouze v případě, že je nastaveno telefonní číslo jako primární. V opačném případě je volba SIP šablony neaktivní, protože SIP šablona se nastaví podle primárního čísla. Pokud žádnou šablonu sami nevyberete, tak se použije defaultní šablona, kterou jste si nastavili v Nastavení Syst. nastavení CATV SIP template. Pokud je vše správně nastaveno, tak by se měly konfigurační soubory uložit během 5 minut do adresáře /data/support/tftp_root/. Konfigurační soubory pro VoIP začínají prefixem voip_.

 

icon info2 Pro správnou funkci bootování VoIP přípojek modemu je zapotřebí do DHCP přidat option voipopt xxxxxx. Bez této volby VoIP modem (telefonní část) nedostane od DHCP serveru informaci, kde se nachází TFTP server s konfiguračními soubory, a VoIP část modemu tak nebude aktivní. DHCP option má následující formát: option voipopt 01:04:d4:c0:a8:0a:0c; Daný TFTP server musí být společný se standardním TFTP serverem, který se používá pro datové modemy. Systém počítá s tím, že jak datová část modemu, tak také VoIP část bootují ze stejného TFTP serveru (konfigurační soubory jsou generovány do jednoho adresáře). Adresa TFTP serveru musí být tedy stejná jako ta, která je uvedena v Nastavení Syst. nastavení Linux v klíči dhcp_next_server. DHCP option je potřeba přidat u routeru v záložce Routované sítě k síti, kde jsou přiřazovány IP adresy pro VoIP modemy (buď adresní rozsah modemu nebo adresní rozsah vyhrazený pro VoIP telefony). U každé routované sítě je možnost editace a při editaci je zde checkbox DHCP option. Po jeho zaškrtnutí je možné zapsat vlastní option (v tomto případě pro boot VoIP modemu). Bez tohoto nastavení NEBUDE VoIP část modemu aktivní.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika