Zálohování

Podrobně o zálohování a obnově ze záloh zde.

 

 • Pod nadpisem je aktuální informace o posledním zálohování (např.2.12.2015 - Zálohování proběhlo v pořádku)
 • Zálohování Serveru: doporučené nastavení je Plná záloha = Týdně a Počet archivovaných záloh systému alespoň 3. Po každém úspěšném zazálohování je odeslán email na systémový email uvedený v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID admin_email
 • Zálohování Routerů: všechny routery se zálohují textově, u routerů typu mikrotik je možné zapnout navíc i binární zálohy
 • Ukládání na FTP: doporučujeme, je velmi důležité mít i zálohy na jiném místě. Také doporučujeme mít zapnuto Secure FTP pro přenos zálohy šifrovaně

 

Zálohování pokrývá tyto základní funkce:

 • Vytváří rozdílové nebo full zálohy systému ISPadmin (/data/support/*, grafy, scripty, zálohy routerů .... )
 • Vytváří rozdílové nebo full binární zálohy mysql.
 • Vytváří zálohu uživatelem definovaného adresáře (v případě, že je nastaven).
 • Je zde možnost nechat si zálohy zasílat na svůj ftp server. Přenos ftp může být samozřejmě šifrován.


Základní struktura adresářů je následující:

 • db - zde se ukládá binární záloha SQL databáze (adresář /var/lib/mysql/)
 • db_dump - zde je dump pro jednotlivé databáze
 • etc - záloha adresáře /etc
 • graph - historie grafů přenesených dat pro klienta (tyto data časem zabírají nejvíce prostoru). Fyzické umístění je v /data/support/ispadmin/client_images.
 • ispadmin - záloha adresáře /data/support/ispadmin (data systému)
 • scripts - záloha adresáře /usr/local/script/ispadmin (zde jsou binární scripty a data)


icon info2 Defaultně je rozdílové zálohování vypnuto a provádí se denně FULL záloha celého systému.

alert icon Ke kompletnímu obnovení zálohy je potřeba mít FULL ZÁLOHU a všechny ROZDÍLOVÉ ZÁLOHY OD POSLEDNÍHO FULL BACKUPU!

 

Zálohování systému Zálohování serveru je možné vypnout/zapnout pomocí check boxu.
Čas začátku zálohování Je možné si nastavit konkrétní čas, ve který se mají zálohy systému provádět.
Počet archivovaných záloh systému Maximální počet FULL záloh systému je možné nastavit na 8. Více script neumožňuje.
Plná záloha Systém může provádět každý den full zálohu všech dat nebo může dělat full zálohu jednou týdně (měsíčně) a v ostatní dny bude dělat pouze inkrementální zálohu. Záleží na zvoleném nastavení. Použití inkrementálních záloh výrazně sníží potřebný prostor na disku pro zálohy a čas potřebný na vytvoření zálohy. Pokud se provádí rozdílové zálohy, tak systém denně zálohuje soubory u kterých došlo ke změně za poslední den. Pokud je soubor nezměněn, tak se do rozdílové zálohy neuloží.
Adresáře, které se nemají zálohovat Zde napište adresáře, které se mají ze zálohy vyjmout.
Další zálohované adresáře Zde napište adresáře, které se mají do zálohy přidat. Může se jednat třeba o adresáře s daty Vašich hostingů, pokud provozujete na serveru také Lightkeeper.

 

Provádět zálohování konfigurace routerů Tímto tlačítkem je možné zapnout/vypnout zálohování všech routerů (textové zálohy konfigurace).
Počet archivovaných záloh Zde zadejte, kolik záloh chcete u každého routeru archivovat.
Provádět binární zálohy konfigurace routeru Mikrotik Tímto checkboxem můžete zapnout/vypnout tvoření binárních záloh routerů mikrotik (pro to, aby se zálohy tvořily je nutné aby mě uživatel ispadmin v mikrotiku FULL práva - nestačí právo WRITE).

 

alert icon Pokud chcete odesílat zálohy na ftp, ujistěte se, že Váš ftp server umí passive mód. Pokud jej neumí, ftp záloha se nepřenese.

Odeslat zálohu na FTP Zde je možné aktivovat/deaktivovat zasílání záloh na FTP.
Secure FTP (zabezpečený přenos) Tato položka aktivuje/deaktivuje šifrování přenosu FTP.
FTP server pro zálohy IP adresa nebo DNS adresa FTP serveru. Např.: admin.netbackup.cz nebo 95.0.0.215 
Uživatelské jméno/heslo na FTP pro zálohy Uživatel FTP, pod kterým se bude ISPadmin na FTP server přihlašovat a příslušné heslo.
Adresář pro uložení zálohy na FTP serveru

Zde uveďte do kterého adresáře se mají na FTP serveru zálohy uložit. Např.: /ispadmin/backups

icon info2 Je možné použít proměnnou $DATE$. Pokud je použita proměnná $DATE$, tak při zálohování se na FTP server odešle poslední dostupná FULL záloha (nikoli denní inkrementální záloha). Při použití $DATE$ není možné nastavit týdenní či měsíční zálohy, musí být nastaveny denní full záloha. Záloha se uloží do adresáře, kterým se nahradí proměnná $DATE$ ve formátu YYYY-MM-DD__HH_MM (například 2013_04_17__13_24 ). V tomto adresáři je záloha na FTP serveru uložena.

Počet záloh na FTP Zde můžete nastavit počet záloh, které se mají na FTP uchovávat.
Odesílat email při chybě na FTP Tato volba zapne posílání emailu při chybě přenosu zálohy na FTP.
Email pro odesílání chyby na FTP Zde můžete uvést na jaký email se má chybová zpráva zasílat. 
Adresáře kopírované na FTP Zde je možné vybrat, které části zálohy mají být posílány na FTP server. Pomocí tohoto nastavení můžete například zamezit tomu, aby se na FTP kopírovaly grafy, které někdy zabírají i desítky GB prostoru a zbytečně vytěžují linku při přenosu na FTP.

 

icon info2 Zálohování na FTP funguje na principu synchronizace lokálního adresáře se zálohami s adresářem na FTP serveru. Tudíž pokud například na serveru ISPadmin vymažete nějakou starou zálohu, tato změna se projeví na FTP hned při další záloze, kdy se stará smazaná záloha vymaže i na FTP serveru.

alert icon Pokud budete mít na serveru ISPadmin prázdný adresář se zálohami (například po přeinstalaci serveru) a udělá se záloha, na FTP serveru bude taktéž uložena jen ta jedna nově udělaná záloha, staré zálohy se odstraní!!!

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika