Info page

 

Informační stránky slouží pro upozornění klienta na pozastavení jeho služby Internet. Pozastavený klient tedy místo prohlížení Internetu vidí pouze nadefinovanou informační stránku s oznámením, které si sami určíte (např. informace o důvodu pozastavení či informace o tom, kam se má obrátit pro vyřešení problému). Tyto informační stránky se tedy zobrazují pouze klientům, které pozastavíte ručně nebo těm, které pozastavil systém automaticky (např. z důvodu neuhrazení faktury). Návod popisující možnosti a nastavení funkce pozastavování služby naleznete zde.

 

Každý důvod pozastavení má vlastní informační stránku, kterou si vytvoříte v Nastavení Info page Profily. Tyto stránky se pozastaveným klientům zobrazují podle důvodu pozastavení, který jste vybrali v nastavení Aktivní služby v Kartě klienta.

 

Pro správnou funkci pozastavení služeb je nutné provést toto základní nastavení:

 

 

Přehled a historie pozastavení:

 

  • Klienti Internet + filtr Podrobnosti - Pozastavení klienti: přehled pozastavených klientů
  • Statistiky Historie Historie: Klienti / Karta klienta / Služby / Internet /   / položka Automatické pozastavení: historie automatického pozastavování modulem Fakturace

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika