Informační zprávy

 

Klientovi je možné při přístupu na Internet zobrazit informační zprávu. Pokud klient otevře prohlížeč a pokusí se přistoupit na Internet přes port 80, tak v případě aktivní informační zprávy se mu zobrazí dané oznámení a pod ním tlačítko OK. Po kliknutí na toto tlačítko (potvrzení, že zprávu přečetl) se klient normálně připojí na Internet. Při dalším přístupu na Internet (například druhý den) se již tato informační stránka klientovi nezobrazí. Tento systém je vhodný např. pro upozornění klientů na plánovaný výpadek.


Novou zprávu přidáte kliknutím na . Zde si pomocí různých filtrů můžete nastavit, kterým klientům se má zpráva zobrazit. Nabízené filtry:

 

 • Router
 • Stav klientů
 • Skupina klientů
 • Tarif internet
 • Podrobnosti klienta
 • Lokalita routeru
 • Bilance klienta
 • Bilance klienta po splatnosti
 • Fakturační skupina


U každé zprávy si vyplníte text, který se má klientovi zobrazit. Jsou zde dvě pole:

 

 • Zpráva pro identifikovaného klienta - Tato zpráva se zobrazí klientům, kteří jsou identifikováni podle IP adresy. Je v ní možné používat systémové proměnné (např. jméno), které se nahradí údaji z Karty klienta. Seznam těchto proměnných si zobrazíte kliknutím na icon lupa dis Seznam systémových proměnných.
 • Zpráva pro neidentifikovaného klienta - Tato zpráva se zobrazí klientům, kteří nejsou identifikováni podle IP adresy (např. klienti za NATem).

 

Zprávu vložíte do systému kliknutím na Uložit.

 

V přehledu, který obsahuje kromě názvů i detaily o nastavených filtrech, můžete informační zprávu upravit kliknutím na icon edit a odstranit kliknutím na icon check ko grey.

 

alert icon V jeden okamžik může být aktivní pouze jedna informační stránka. Tu, kterou chcete, aby byla aktivní, si zvolíte v sloupci Aktivní v přehledu.


Pokud máte již informační stránku nadefinovánu a označenu jako aktivní, můžete si prohlédnout, jak se zobrazí klientovi. Stačí zadat adresu ISPadmin serveru s portem 11500 (např. ispadmin.vase_firma.cz:11500).

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika