Prodlení platby

 

V této záložce si můžete pomocí editoru nastavit, jak bude vypadat informační stránka, která se zobrazí klientovi, který má fakturu (faktury) po splatnosti.

 

Celý systém zobrazení informační stránky funguje tak, že v případě jakékoliv faktury, která je po splatnosti, systém zapíše do routeru MikroTik pravidla, která přesměrují veškerý HTTP (port 80) a HTTPS (port 443) provoz na informační stránku, kde je zobrazena informace, že má zákazník faktury po splatnosti. Kliknutím na OK zákazník tuto informaci akceptuje a je mu povolen standardní přístup na Internet. Zobrazení této informačni stránky se opakuje v intervalech (např. jeden den - dle nastavení), dokud nejsou všechny faktury zákazníka uhrazeny. Pokud je zobrazena informační stránka, tak všechen ostatní provoz je povolen (POP3, IMAP, HTTPS ...).

 

Příklad: Klient si právě prohlíží stránku www.seznam.cz, když se mu ukáže informační stránka o neuhrazené faktuře s tlačítkem OK. Jakmile na OK klikne, je opět přesměrován na původní stránku, v našem případě www.seznam.cz

 

Dále je zde několik parametrů, pomocí kterých můžete ovlivnit chování této funkce:

 

remind_pay  Pokud tento klíč nastavíte na hodnotu 1, tak je celý systém aktivní. Pokud jej nastavíte na 0, tak se všechna zapsaná pravidla z routeru odstraní a veškerý provoz je povolen. 
remind_after_pay_day Zde nastavíte, kolik dní po splatnosti se má zobrazit první oznámení. Toto oznámení se zobrazuje do té doby, než je faktura uhrazena.
remind_time Zde nastavíte počet dní pro opakování upozornění. Např. hodnota 2 znamená opakování 1x za 2 dny.
remind_unaccepted_pay Zde nastavíte minimální výši dlužné částky, od které se bude upozornění zobrazovat. Toto je ochrana, aby se nezobrazovalo upozornění zákazníkovi, který dluží např. 5 CZK.

 

alert icon Tato funkce je po čisté instalaci neaktivní, a proto je nutné ji nastavit a aktivovat.

 

  • V Fakturace Nastavení Obecné povolte automatické pozastavování - klíč pozastavit_neplatice = 1.
  • V Nastavení Syst. nastavení Mikrotik nastavte klíč mikrotik_nat_disable_users na 1.
  • V Nastavení Syst. nastavení Obecné nastavte správně klíč server_ip . Musí být uvedena IP adresa serveru (veřejná nebo privátní), která je dostupná ze všech routerů MikroTik, jinak se informační stránka nezobrazí.
  • V Kartě klienta je možné individuálně povolit či zakázat zobrazování této informační stránky. Při přidávání/editaci klienta máte možnost zaškrtnout/odškrtnout checkbox Nezobrazovat stránku prodlení.

 

alert icon Funkce upozornění klientů je dostupná pouze na routerech MikroTik.

 

Vytvořenou stránku si uložíte kliknutím na Uložit. Její náhled získate kliknutím na Náhled (je dostupný na portu 8600 - např. http://isp.vasefirma.cz:8600 nebo http://198.5.7.8:8600).

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika