Skupiny routerů

Skupiny můžete definovat libovolně dle vlastního uvážení. Např. dle rozdělení sítě Páteřní spoje, Hlavní routery, Bridge, Gateways, City border, AP, Klientské routery apod. nebo dle typu routeru RB433, RB433AH, RB600, RB1000, Linux, CISCO.
Podle tohoto členění je také později možné filtrovat záznamy a klienty. Tímto rozdělením si značně zpřehledníte zobrazení routerů v jednotlivých obrazovkách celého systému.

 

Zvolte Název skupiny, uložte a poté v přehledu skupin klikněte na icon check ko/icon check ok pro nastavení/zrušení volby:

  • Zobrazovat při přidávání služby - je vhodné označit pouze, jedná-li se o přístupové body vztahující se k poskytovaným službám (AP). Například vnitřní a páteřní spoje by takto označeny být neměly.

 

Pořadí zobrazení lze měnit kliknutím na .

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika