Klienti

V tomto menu lze nastavovat následující položky:

 

Označuje typ připojení klienta, např. WiFi 5GHz, RADIUS apod. Typ klienta se nastavuje v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

 Vyberte libovolný název a v políčku Statistiky vyberte jednu z následujících možností:

  • Kabel - připojení prostřednictvím kabelového modemu (CMTS)
  • WiFi - připojení prostřednictvím bezdrátového připojení ve volných pásmech 2,4, 5 a 10 GHz
  • FTTB - připojení prostřednictvím optické sítě FTTB - kombinace optické sítě a sítě LAN (např. Ethernet)
  • FTTH - připojení prostřednictvím optické sítě FTTH - optická přípojka až k účastníkovi
  • ---- - zvolený typ připojení nebude zahrnut do statistik

Statistiky klientů podle připojení se nacházejí v Statistiky Stat.klientů Podle připojení.

icon info2 Typ služby WiFi je systémový a nelze jej mazat.

 

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Při přidávání skupiny můžete vybrat barvu, která se zobrazuje v přehledu klientů.

icon info2 Vymazat lze pouze skupinu, která neobsahuje klienty (sloupec Počet klientů).

 

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Vložte Stav (popis) a případně barvu, která se zobrazuje v přehledu klientů.

  Zasílat report: systém na zvolený email zašle přehled klientů s tímto stavem, pokud je u klienta vložen po Vámi zvolený počet dnů a více (pole Zasílat report). Systém jednou denně provede kontrolu, zda existují klienti, kteří splňují tuto podmínku. Klienti, kteří už byli jednou zahrnuti v reportu v rámci jednoho stavu, se další den posílat nebudou. Tato funkce je vhodná například k hlídání nových instalací, kdy se před instalací přidělí stav "Instalace" a pokud není změněn stav například na "Instalováno", tak se odešle report a je možné se instalací zabývat (proč technik instalaci neprovedl v termínu).

icon info2 Vymazat lze pouze stav, který není vložen u klientů.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika