Stavy klientů

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Vložte Stav (popis) a případně barvu, která se zobrazuje v přehledu klientů.

  Zasílat report: systém na zvolený email zašle přehled klientů s tímto stavem, pokud je u klienta vložen po Vámi zvolený počet dnů a více (pole Zasílat report). Systém jednou denně provede kontrolu, zda existují klienti, kteří splňují tuto podmínku. Klienti, kteří už byli jednou zahrnuti v reportu v rámci jednoho stavu, se další den posílat nebudou. Tato funkce je vhodná například k hlídání nových instalací, kdy se před instalací přidělí stav "Instalace" a pokud není změněn stav například na "Instalováno", tak se odešle report a je možné se instalací zabývat (proč technik instalaci neprovedl v termínu).

icon info2 Vymazat lze pouze stav, který není vložen u klientů.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika