Kontakty

 

Zvolte Název skupiny, vyberte Typ notifikace (Email, SMS, Push a Dashboard - více o typech notifikací zde.) a případně vyberte Šablonu (Nastavení Číselníky Nagios Šablony). Dále označte - zaškrtněte - hodinové intervaly a dny, ve které se notifikace odešle. Můžete využít voleb Označit vše/Zrušit vše.

Příklady využití notifikačních skupin:

  • První skupina se bude jmenovat Hlavní administrátoři a bude mít na starost servery (MAIL, DNS, ISPadmin), páteřní routery nebo VIP zákazníky. Druhá skupina Technici se pak může starat o zbylé řadové routery a přístupové body.
  • Vhodné může být také řešení, kdy vytvoříte několik notifikačních skupin dle spádových oblastí a upozornění na výpadky se budou posílat pouze těm technikům, kteří jsou uvedeni jako kontakty v této spádové skupině (např. podle měst či lokalit tak, aby se dojezdová doma zkrátila na minimum).

Kliknutím na slovní spojení ve sloupci Kontakty se otevře nový panel pro zadání kontaktů. Vyplňte příslušná pole podle typu notifikace.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika