Šablony

Zde se nastavuje to, jak bude upozornění vypadat.

V textu/předmětu upozornění lze využít systémových proměnných, které jsou zobrazeny na pravé straně.

Šablona funguje dvojím způsobem:

  • Informace oznamující výpadek: použije se, když je zařízení DOWN/UP
  • Informace oznamující kritický ping: použije se, když je problém se ztrátovostí pingu.

Každou šablonu lze kliknutím na icon check ko nastavit jako výchozí, pokud není u konkrétní skupiny vybrána jiná šablona.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika