Mobil

 

V této sekci můžete přidávat čísla (rozsahy čísel) a SIM karty přidělené virtuálním mobilním operátorem.

 


V této záložce je možné si do číselníků přidávat jednotlivá mobilní čísla () nebo rozsahy čísel (), které Vám byly přiděleny virtuálním operátorem. Čísla zde zadaná jsou pak k dispozici při přiřazování mobilních čísel klientům v Karta klienta / Aktivní služby / Mobil.

 

V seznamu můžete vyhledávat. Do prázdného políčka zadáte číslo a kliknete na Hledej. Pro návrat do původního seznamu kliknete na Výchozí.

 

Telefonní čísla můžete editovat kliknutím na icon edit a mazat kliknutím na icon delete btsp.

 

Ve sloupci Vydáno se v případě, že již bylo konkrétní číslo přiřazeno klientovi v aktivní službě Mobil, ukáže icon check ok. Pokud ještě číslo přiřazeno nebylo, ukáže se icon check ko.

 

 

V této záložce je možné přidávat jednotlivé virtuálním operátorem přidělené SIM karty, které obsahují IMSI a ICCID (). Také je možné provést import těchto dat ze souboru CSV (). CSV by mělo mít tento formát: ICCID; IMSI; PRESENCE; HLR_ACTIVE; BRAND; PARTNER_ID; HID; MSISDN. SIM karty zde zadané jsou pak k dispozici při přiřazování SIM karet klientům v Karta klienta / Aktivní služby / Mobil.

 

V seznamu můžete vyhledávat, a to buď podle IMSI, nebo podle ICCID. Zadáte jeden z těchto parametrů do příslušného pole a kliknete na Hledej. Pro návrat do původního seznamu kliknete na Výchozí.

 

SIM můžete editovat kliknutím na icon edit a smazat kliknutím na icon check ko grey.

 

Ve sloupci Vydáno se v případě, že již byla konkrétní SIM přiřazena klientovi v aktivní službě Mobil, ukáže icon check ok. Pokud ještě SIM přiřazena nebyla, ukáže se icon check ko.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika