Smlouvy

Vzory smluv si vytvoříte v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory kliknutím na .

Vzor je vlastně Vaše normální smlouva ve formátu RTF, DOC nebo DOCX uložená na Vašem PC (např. v MS Word, Libre Office, Open Office apod.). Vytvořte si ji tak, jak byste chtěli, aby vypadala, tzn. včetně obrázků, loga a razítka (pozor - obrázky, nesmějí být zbytečně veliké, tím naroste celková velikost souboru a tedy i výsledné smlouvy).

Do této smlouvy si místo konkrétních údajů klienta nebo služby dáte systémové proměnné, které budou poté těmito údaji nahrazeny. Takto vytvořenou smlouvu si uložíte do systému jako "vlastní vzor". Po uložení se automaticky převede i do PDF, pokud máte v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID pdf_automatic_convert = 1.

Dále je možné si smlouvy rozdělit dle typu - např. smlouva internet či smlouva IPTV. Typy smluv si můžete nastavit v Nastavení Smlouvy Typy. Následně se podle nich dá filtrovat v Kartě klienta.

 

Jestliže máte vzor uložen v systému, stačí v Kartě klienta kliknout na Smlouvy / Nová smlouva a vybrat vzor, ze kterého chcete smlouvu vytvořit. Máte-li ve vzoru systémové proměnné vázané na nějakou aktivní službu (např. $IP$ nebo $C_SMLOUVY$), je nutné vybrat ve formuláři aktivní službu, ze které se mají vzít data pro tuto smlouvu. Z tohoto vyplývá, že na jednu smlouvu v systému ISPadmin takto propíšete informace maximálně jedné aktivné služby.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika