Vlastní vzory

Vzory smluv si vytvoříte v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory kliknutím na .

Vzor je vlastně Vaše normální smlouva ve formátu RTF, DOC nebo DOCX uložená na Vašem PC (např. v MS Word, Libre Office, Open Office apod.). Vytvořte si ji tak, jak byste chtěli, aby vypadala, tzn. včetně obrázků, loga a razítka (pozor - obrázky, nesmějí být zbytečně veliké, tím naroste celková velikost souboru a tedy i výsledné smlouvy).

Do této smlouvy si místo konkrétních údajů klienta nebo služby dáte systémové proměnné, které budou poté těmito údaji nahrazeny. Takto vytvořenou smlouvu si uložíte do systému jako "vlastní vzor". Po uložení se automaticky převede i do PDF, pokud máte v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID pdf_automatic_convert = 1.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika