IP pools NAT

 

Na této stránce můžete definovat rozsahy IP adres (veřejné adresy), které se budou používat pro NATování privátních IP adres klientů.

 

Nový rozsah vložíte do systému kliknutím na . Zadáte síť a název, zvolíte, od které IP adresy se mají další adresy nabízet, můžete přidat rezervované IP adresy, které nabízeny nebudou (+ Rezervovat IP adresu), dále zvolíte lokalitu a nakonec i router, resp. routery, pro které je daný rozsah IP platný. Proces dokončíte kliknutím na Uložit

 

Při přidávání služby Internet v Kartě klienta následně bude možné zadat IP adresu (na kterou se provádí NAT) z Vámi zadaného rozsahu. Pokud je propisování NAT povoleno, tak se na příslušném routeru automaticky provede NAT pro privátní IP adresu klienta.

 

Aby bylo propisování NAT adresy na routeru aktivní, tak je nutné mít v Nastavení Syst. nastavení Mikrotik nastaven klíč mikrotik_nat_for_end_user na hodnotu 1. V opačném případě (hodnota = 0) se NAT do MikroTiku nepropisuje. Pokud je automatické propisování povoleno, tak se přidá pro každého klienta dstnat a srcnat pravidlo:


/ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_first_dstnat comment=ispadmin_NAT_1.2.3.4_10.10.0.100 dst-address=1.2.3.4 to-addresses=10.10.0.100
/ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_last_srcnat comment=ispadmin_NAT_10.10.0.100_1.2.3.4 to-addresses=1.2.3.4 src-address=10.10.0.100

 

V přehledu rozsahů máte informace o tom, kolik je v konkrétní sítí celkem IP adres a kolik z nich je použitých a kolik volných. Jednotlivé rozsahy zde můžete  icon edit editovat a icon delete btsp mazat.

 

icon info2 Pokud v přehledu kliknete na konkrétní položku v sloupci Počet použitých IP adres, zobrazí se Vám výčet klientů a k nim přiřazených IP adres.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika