Nastavení SMS brány

Systém ISPadmin podporuje zasílání a přijímání SMS zpráv prostřednictvím k serveru připojeného mobilního telefonu nebo SMS brány (hardwarové nebo SMPP). Zasílání SMS zpráv je možné využívat hned několika způsoby. SMS brána může být využita pro posílání oznámení z Nagiosu o výpadku zařízení, pro zasílání zpráv technikům z modulu Plánování, k zasílání upomínek klientům při neuhrazené faktuře a k automatickému odesílání SMS na hardwarové SMS resetátory v případě problému se zařízením.
Zároveň můžete v Ostatní Volné SMS odesílat svoje vlastní SMS na libovolná telefonní čísla a je také možné nastavit systém tak, aby si mohli Vaši klienti odesílat určitý omezený počet SMS ze svého klientského portálu, což je možné považovat za určitou výhodu oproti konkurenci. Dále je také možné zaslat z Ostatní Hromadné SMS hromadnou SMS většímu množství klientů (např. oznámení o výpadku), popř. můžete z Karty klienta poslat informační SMS konkrétnímu klientovi.
Konfiguraci je možné provést samostatně podle níže uvedeného návodu nebo můžete kontaktovat naši technickou podporu a nechat si provést nastavení vzdáleně. V případě vzdálené instalace SMS brány naší technickou podporou stačí pouze připojit GSM zařízení k serveru přes sériový port (COM1, COM2, USB, UTP) a o zbytek se již postaráme.

Nejlevnější možností je použití starších modelů NOKIA a SIEMENS, které lze stále pořídit v elektrobazarech apod. Tato zařízení se připojí přes příslušný datový kabel na sériový port (COM1, COM2 nebo USB) serveru ISPadmin. Ovšem v případě použití bazarových mobilních telefonů se může stát, že je se zařízením něco v nepořádku a nepodaří se ho zprovoznit nebo zařízení pracuje nespolehlivě. Z tohoto důvodu doporučujeme zakoupit zařízení k tomuto účelu přímo vyrobené a se zárukou od výrobce. Velmi dobré zkušenosti máme s produkty Cinterion, které jsou založeny na modulu Siemens. Dále je také možné použít SMS bránu Ateus 2N EasyGate (modul MC55i). Případně může být použit i jiný mobilní telefon, který je uveden na stránce aplikace gnokii jako podporované zařízení. Teoreticky by mělo být možné připojit kterékoliv zařízení podporující AT příkazy. V případě použití nevyzkoušeného typu telefonu však není možné dopředu zaručit, zda bude toto zařízení komunikovat se serverem korektně.

Průběžně testujeme možnost připojení mobilních telefonů a SMS bran přes rozhraní USB. Z důvodu nedostatku vhodných zařízení je to však dlouhodobější záležitost. V současné době tedy oficiálně podporujeme jak možnost připojení SMS brány přes COM, tak USB rozhraní. V novějších instalacích ISPadmin postavených na Debian 6 Squeeze je již podpora pro USB v jádře zahrnuta. Připojení mobilního telefonu přes USB kabel ve starších verzích Debianu obecně spíše nedoporučujeme, protože se často vyskytují problémy s linuxovými ovladači k těmto USB kabelům.

Pokud chcete využívat SMPP protokol pro SMS bránu, doporučujeme modely 2N VoiceBlue. Typ přístupu musí být nastaven na SMPP (SMSC).

V Nastavení Systémové nastavení Obecné je nutné vyplnit následující parametry:

 • sms_notify = 3
 • sms_smpp_ip_address  
 • sms_smpp_login
 • sms_smpp_password
 • sms_smpp_port - Vyplňte port 2775, pokud nepoužíváte jiný nebo pokud ho neznáte.
 • sms_smpp_sender - identifikátor odesílatele

Dále zkontrolujte, zdali máte v /etc/inittab tento řádek:

pp:23:respawn:/usr/local/script/ispadmin/smpp_manager.pl              # SMPP Manager

Pokud ho tam nemáte nebo je zakomentovaný (#), je třeba ho dopsat nebo odkomentovat, soubor uložit a v terminálu spustit příkaz init q.

SMPP za symbolem # musí být napsáno velkými písmeny!

icon info2 Některé SMS brány poskytující SMPP protokol nemají implementované rozhraní pro zpětnou kontrolu odesílání a rozhraní ukončí připojení bez udání důvodů. V těchto případech je možnost zadání parametrů do spouštěcího skriptu v souboru /etc/inittab, kde stačí vyzkoušet kombinaci parametrů querysm nebo readsms. Opětovné spuštění pak zajistí příkaz telinit q.

Následující dva odstavce můžete tedy přeskočit a dále pokračovat Nastavením SMS zpráv v systému.

icon info2 Doporučujeme: Cinterion (SIEMENS MC35i, MC52i, MC55i, TC35i Terminal)

 • Zařízení je určené přímo pro tyto potřeby
 • Postaveno na osvědčených modulech firmy SIEMENS
 • Dodáváno i s propojovacím kabelem (RS232) + možnost pořízení USB redukce (neotestováno)
 • Produktový manuál kompletně v češtině
 • Autorizovaný distributor pro ČR (dotazy, podpora, reklamace)
 • Orientační cena 2 200 Kč
Otestované modely Nezprovozněno
NOKIA 3310, 5110, 6010, 6210, 6230i (DKU2, CA-53), 6310 NOKIA E51 (MiniUSB)
SIEMENS MC35, MC39i, TC35i, MC75i, ES75  
Cinterion MC35i, MC52i, MC55i, TC35i Terminál, Cinterion TC65i  
GSM 2N Ateus-EasyGate s modulem SIEMENS MC55i  

WM Cinterion EHS5T-E Rel.3  (připojení USB, typ interní paměti pro příchozí SMS, parametr -b SM:

*/4 * * * * root killall smsd; sleep 5; /usr/sbin/smsd -u ispadmin -p database_password -c localhost -d ispadmin -m mysql -b SM

Parametry gnokii: port = /dev/ttyACM0, model = AT, connection = serial

 

WM Cinterion BGS5T (připojení USB i RS-232, typ interní paměti pro příchozí SMS, parametr -b SM:

*/4 * * * * root killall smsd; sleep 5; /usr/sbin/smsd -u ispadmin -p database_password -c localhost -d ispadmin -m mysql -b SM

Parametry gnokii: port = /dev/ttyACM0 (USB) nebo /dev/ttyS0 (RS232), serial_baudrate = 115200 # při připojení přes ttyS0, rychlost dle nastavení BIOSu, model = AT, connection = serial

 
Poznámka: V případě použití jiného GSM zařízení, než zde uvedeného jako ověřené, nemusíme být schopni zaručit jeho kompatibilitu s ISPadmin. Zmiňované funkční modely jsou však ověřené mnohými providery a bez větší péče fungují spolehlivě i několik let, proto doporučujeme jejich pořízení. Nejčastější příčinou nezprovoznění podporovaného GSM zařízení bývá nastavený PIN kód na SIM kartě (musí být vypnutý) a nevhodný typ propojovacího kabelu. Kabelů existuje velké množství a to i pro stejné modely. Komunikace s aplikací gnokii prostřednictvím některých kabelů nemusí být spolehlivá nebo dokonce vůbec možná (toto se týká hlavně starých GSM telefonů).

Po připojení GSM zařízení příslušným kabelem k serveru je dále potřeba mít přístup k příkazové řádce serveru lokálně nebo vzdáleně přes SSH. Po přihlášení provedete úpravy dvou konfiguračních souborů a ověříte funkčnost nastavení. Jako poslední krok povolíte SMS zprávy v nastavení ISPadmin a můžete provést i další související nastavení, viz níže uvedené nastavení SMS zpráv v systému.

Komunikaci s mobilním telefonem zajišťuje aplikace gnokii. Konfigurační soubor se nachází v /etc/gnokiirc. Pro zprovoznění komunikace mezi serverem a SMS bránou můžete využít již použité konfigurační soubory nebo si tento konfigurační soubor můžete upravit ručně podle specifického nastavení.
icon info2 V případě, že máte ISPadmin ve Vmware, je nutné namapovat COM port.

Možnost A - Stažení konfiguračního souboru

Vzorové konfigurační soubory aplikace gnokii k jednotlivým modelům GSM zařízení je potřeba nakopírovat do adresáře /etc/. Pokud máte telefon správně připojen, měl by se po zadání příkazu gnokii ---identify správně ohlásit. Pokud se tak nestane, velmi pravděpodobně je telefon připojen nepodporovaným kabelem (ze strany gnokii), případně může být vadný COM port. Ujistěte se, že není zakázán v BIOSu.
Pro jednoduché stažení konfiguračního souboru můžete použít tento příkaz, pouze zaměňte URL k požadovanému souboru:

wget http://download.ispadmin.eu/gnokiirc/SIEMENS%20MC35i/gnokiirc -O "/etc/gnokiirc"

Příklad správného výpisu pro SMS bránu Cinterion MC35i:

GNOKII Version 0.6.26
Couldn't read /root/.gnokiirc config file.
Couldn't read /root/.gnokiirc config file.
IMEI         : 351551036108659
Manufacturer : SIEMENS
Model        : MC35i
Product name : MC35i
Revision     : REVISION 02.00

Příklad správného výpisu pro telefon NOKIA 5110:

GNOKII Version 0.6.26
Couldn't read /root/.gnokiirc config file.
Couldn't read /root/.gnokiirc config file.
IMEI        : 490543317034167    
Manufacturer   : Nokia     
Model        : 5110    
Product name   : NSE-1    
Revision    : SW 05.27, HW 4210

Pokud proběhla identifikace správně, můžete odeslat SMS zprávu z příkazové řádky:
echo "text testovaci sms" | gnokii --sendsms "vase_telefoni_cislo"

Možnost B - Ruční editace konfiguračního souboru

Jestliže zařízení nekomunikuje, můžete provést ruční úpravu konfiguračního souboru aplikace gnokii. Při úpravě /etc/gnokiirc je potřeba definovat několik parametrů potřebných pro správnou komunikaci s GSM zařízením:
pico -w /etc/gnokiirc

port
Označení fyzického portu serveru, ke kterému je připojen datový kabel. Záleží na typu připojení.
port = /dev/ttyS0             COM1
port = /dev/ttyS1             COM2
port = /dev/ttyACM0         USB (DKU2)
port = /dev/ttyUSB0          USB

model
model = 5110                    Modely NOKIA
model = AT                       SIEMENS a jiné AT zařízení
connection
connection = serial             Případně upravte na jiné pokud používáte jiné propojení.
serial_baudrate
serial_baudrate = 19200     Rychlost pro sériový port. U některých telefonů je nutné nastavit jiné rychlosti: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
debug
debug=on                          Na obrazovku se vypisují ladící informace. Povolte jen v případě řešení potíží.
 

Uložte konfigurační soubor a po zadání následujícího příkazu se telefon při správné konfiguraci ozve:
gnokii  --identify

Příklady správného výpisu - viz výše. Pokud se tak nestane, znamená to, že server správně nekomunikuje s mobilním telefonem. Chyba může být v samotném zařízení, vadném či nepodporovaném datovém kabelu nebo v poškozeném COM či USB portu.

Otestování funkčnosti provedete zasláním SMS z příkazové řádky:
echo "text testovaci sms" | gnokii --sendsms "telefoni cislo"

Služba komunikující s databází systému ISPadmin. Pokud tedy SMS brána již odesílá zprávy z příkazové řádky, můžete přistoupit k aktivaci služby smsd. Nejprve si vypište heslo do databáze tímto příkazem:
cat  /data/support/ispadmin/config/config.php | grep DBPASS

Poté si zobrazte soubor, který zajišťuje start této služby, a vyhledejte následující řádek:
pico -w /etc/inittab

#sm:3:respawn:/usr/sbin/smsd -u ispadmin -p DBPASS -c localhost -d ispadmin -m mysql
Odkomentujte tento řádek a upravte číslo runlevelu z číslice 3 na 2. Poté místo DBPASS vyplňte heslo do systémové databáze.
Poznámka: Při použití sms bran SIEMENS s předchozím nastavením funguje pouze odesílání sms zpráv. Pro přijímaní zpráv je potřeba nakonec řádku přidat parametr -b MT. Jedná se o typ vnitřní paměti telefonů firmy Siemens. Odzkoušeno u modelů SIEMENS ES75, MC75i a TC35i. Pro model MC39i je potřeba zadat typ paměti -b ME. U modelu NOKIA 6310 je potřeba nakonec řádku přidat parametr -b IN. Jedná se o specifikaci typu vnitřní paměti, kde jsou uloženy SMS zprávy.

Po úpravě konfiguračního souboru je potřeba zapsané změny uvést do systému následujícím příkazem:
telinit q

Debian 6 Squeeze a novější

alert icon V případě Debian 6 Squeeze a novějšího příkaz v inittab nefunguje a je nutné ho zakomentovat (/etc/inittab řádek sm:3:respawn:/usr/sbin/smsd ..). V modifikované podobě potom zadáte do /etc/crontab řádek níže.

Následně ještě příkazem /etc/init.d/cron restart restartujte plánovač.
 nano /etc/crontab

*/4 * * * * root killall smsd; sleep 5; /usr/sbin/smsd -u ispadmin -p heslo_do_databaze -c localhost -d ispadmin -m mysql -b MT

Pro jistotu se můžete přesvědčit, jestli aplikace opravdu v systému běží:

ps ax | grep smsd

Pokud smsd běží a v konfigurační souboru je správně zapnuto locking, nelze již od této chvíle posílat sms přímo z příkazové řádky, ale jen z webového rozhraní ISPadmin.

Ověření zasílání a přijímání SMS zpráv můžete provést z administračního rozhraní. Postupujte podle instrukcí v následujícím odstavci.

Pokud výše uvedené funguje, můžete přejít k nastavení ISPadmin. Posledním krokem, který musíte před řádným provozem učinit, je zadání určitých informací a skupin potřebných ke správnému fungování odesílání SMS zpráv. Přihlaste se do systému a nastavte proměnné pro zobrazování nabídek a tlačítek týkajících se zasílání SMS zpráv. Nastavení provedete v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID sms_notify z 0 na hodnotu 1 (hardware) nebo 3 (SMPP).

SMS upozornění správcům sítě v případě nedostupnosti routerů a síťových zařízení. V případě celkového výpadku sítě nemusí být emailová notifikace zcela funkční, z toho důvodu je vhodné mít k dipozici i jiný způsob ohlašování výpadků nezávislý na naší síti nebo Internetu.
Pokud dojde jen k lokálnímu výpadku, není vždy nutné upozorňovat hlavního správce sítě, ale můžeme rozdělit jednotlivé části sítě mezi podřízené techniky.

Nejprve si nadefinujte SMS šablony v Nastavení Číselníky Nagios Šablony. Při vytváření šablony je možné použít proměnné, které jsou zobrazeny na této stránce. Jedná se o proměnné IP, Jméno hosta atd. V sekci SMS nebo email je vždy jedna šablona nastavena jako výchozí, která se použije jako defaultní šablona pro odesílání, pokud není nastaveno jinak.

V Nastavení Číselníky Nagios Kontakty tlačítkem přidejte další skupinu pro Nagios. Pojmenujte ji třeba podle lokality nebo technika, který za ní bude odpovědný. Typ notifikace zvolte SMS a přiřaďte skupině Šablonu.

Poté do vytvořené skupiny vložte telefonní čísla. Klikněte na text Telefonní čísla a otevře se dialog pro zadání nových kontaktů skupiny. Zde tedy vyplňte telefonní čísla a jména osob, kterým budou chodit hlášení o výpadcích.

Nakonec editujte příslušné routery, na které chcete, aby se vztahovalo hlášení výpadků a přiřaďte tuto nově vytvořenou skupinu do nastavení Oznamovat výpadky. Všechna síťová zařízení připojená k tomuto routeru budou zahrnuta automaticky. Pokud je chcete vyčlenit, musíte tak učinit u každého zvlášť. Tímto způsobem můžete rozložit dohled nad celou sítí mezi jednotlivé techniky.

V hlavičce routeru je možné u notifikace výpadku přes Nagios (v případě, že se jedná o notifikační skupinu typu SMS) nastavit tzv. extra kontakt. Jedná se o možnost nastavení speciálního telefonního čísla, kam se SMS v případě výpadku odešle. SMS se v tomto případě odešle na kontakty uvedené u této notifikační skupiny + na "extra kontakt". Ten je telefonní číslo, které je například reprezentováno HW resetátorem, takže v případě výpadku se odešle přesně definovaná SMS a tím se například zabezpečí restart zařízení.

Funkci Hlášení výpadků je vhodné používat pouze u páteřních a jinak důležitých spojů, routerů a zařízení. V případě, kdy do této množiny zahrnete i klientské routery, může se stát, že budete informování velmi často i o nevýznamných výpadcích klientů (např. pokud si klient svůj router vypíná a "šetří" elektřinu..). Pro klientské routery je proto vhodnější zvolit pouze upozornění na email.
Výpadky se odešlou pouze při prvním výpadku a při první dostupnosti. Nebudete tak bombardováni SMS zprávami po celou dobu nedostupnosti zařízení. Zařízení se považuje za nedostupné již při vyšší odezvě jak 500ms, což už značí možné problémy na trase.

 • Zasílání SMS zákazníkům je možné uskutečnit přes Kartu klienta pomocí Odeslat SMS.

 • Všechny odchozí SMS zprávy lze zobrazit v Statistiky Historie, Systém / Zprávy / SMS / SMS klientům. Dále je možné zobrazit odchozí SMS zprávy i v Kartě klienta / Historie.
 • V Ostatní Hromadné SMS je funkce hromadné SMS, kdy je možné informovat zákazníky o celkovém výpadku připojení k Internetu nebo třeba jen jejich části sítě.

icon info2 Pamatujte na to, že pomocí SMS není vhodné sdělovat smluvní nebo jiné citlivé informace. Pro tyto účely raději používejte email. SMS zprávy jsou však vhodné pro informování klienta o nedostupnosti nebo pozastavení služby, plánovaném výpadku, reklamních akcích a podobně.

Systém při svém běhu zaznamenává různé události, které si můžete procházet v Historii - Statistiky Historie, Systém / Zprávy / SMS / SMS od klientů. Většinou se bude jednat o doručenky odeslaných zpráv nebo různá oznámení od mobilního operátora. Přijaté zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší. Pokud je SMS přijata z čísla některého klienta, je telefonní číslo nahrazeno jeho jménem, na nějž je pak možno kliknout a zobrazit Kartu klienta. Dále je možné zobrazit příchozí SMS zprávy i v Kartě klienta / Historie.
Pokud si budete přát nastavit zasílání upozornění na příchozí SMS zprávy přímo na Váš email, vyplňte jej do ID sms_notify_inbox_mail v Nastavení Systémové nastavení Obecné. Je možné zde také zadat i více emailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Pokud budete později chtít přeposílání příchozích SMS zpráv na email zrušit, přepište vložený email hodnotou 0.

icon info2 Příchozí SMS můžete také zobrazit v Dashboardu.

 

Doporučujeme doručenky na SMS bráně vypnout, v případě, kdy budete pravidelně odesílat hromadnou SMS více zákazníkům, bude Vám chodit i obrovské množství doručenkových SMS, což samozřejmě není žádoucí. Mnoho ISP po prvotním odzkoušení proto tuto funkci deaktivuje.
Je pochopitelné, že mít potvrzení o doručení smsky je lákavé. Ovšem v dnešní době jsou sms doručeny téměř ve sto procentech případů a zahazují se až po třech nebo více dnech, kdy je cílový mobil vypnutý nebo nedostupný. Navíc doručenka prakticky nijak nezaručuje převzetí SMS příjemcem, čímž její význam dle našeho názoru postrádá praktický smysl.
Ve výsledku lze tedy říci, že SMS zprávu lze považovat za doručenou vždy a doručenka má pouze informativní význam. Přečtení konkrétního sdělení však v žádném případě nezaručit nemůže.

V systému lze nastavit omezení pro odesílání hromadných SMS zpráv. V systémovém nastavení - Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID sms_minute_limitation zadáte maximální počet SMS zpráv, které mohou být odeslány za minutu. V praxi systém monitoruje počet odeslaných zpráv za sekundu, přičemž nedovolí, aby počet zpráv odeslaných za sekundu přesáhl 1/60 zadaného limitu. Toto je důležité zejména pro SMPP protokol.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika