Nastavení SNMP šablon

900px Snmp grafyModul SNMP řeší univerzální komunikaci přes protokol SNMP s jakýmkoliv zařízením, které podporuje Simple Network Management Protokol (SNMP) ve verzi 1 nebo 2.
ISPadmin je schopen z těchto zařízení data vyčítat a z takto získaných číselných dat vykreslit grafy dle nadefinovaných SNMP OID šablon.
Systém umožňuje vytvoření vlastní SNMP OID šablony, podle které pak probíhá komunikace.

 

Vytvoření SNMP OID šablony

Nastavuje se v Nastavení Ostatní SNMP OID.

 

Přiřazení SNMP šablony k typu zařízení

Pokud je šablona vytvořena včetně všech SNMP OID, nastavení typu grafu, přepočtu hodnot, barev, je potřeba tuto šablonu přiřadit k určitému typu zařízení (snmp-zarizeni).
Uživatelsky nadefinovaný SNMP template můžete přiřadit k typu zařízení v Hardware Nastavení Typy zařízení.

 

Přiřazení zařízení na router

V Hardware Routery Všechny je možné ke každému routeru přidat zařízení v hlavičce routeru (Přidat - Přidat zařízení).

Vyberte Typ zařízení a také Přesný typ zařízení, což jsou jednotlivá zařízení v této vybrané skupině, ke kterým je přiřazen určitý template pro komunikaci přes SNMP.
Po vybrání přesného typu zařízení je možné zadat SNMP heslo pro komunikaci se zařízením. Pokud je vše správně nastaveno, můžeme funkčnost otestovat kliknutím na icon connect Otestovat spojení u routeru, kde je zařízení přidáno. Provede se test komunikace s mikrotikem a také se všemi zařízeními, která jsou nastavena pro komunikaci přes SNMP. U těchto testovaných zařízení se zobrazí i aktuální hodnoty získané ze zařízení včetně výsledných "přepočtených" hodnot, které se budou zobrazovat v grafu.
Díky zobrazení načtených hodnot a zobrazení přepočtených hodnot online je možné provést bezproblémové a jednoduché odladění SNMP template tak, aby hodnoty byly zobrazeny v grafu správně.

icon info2 Speciálním případem, kdy se využívá šablona OID je vyčítání dat z řiditelných switchů podporující SNMP protokol. Pro tyto případy má ISPadmin definovanou jednu defaultní šablonu, která se nedá měnit, lze ji však klonováním nakopírovat a novou upravovat dle vlastních potřeb. Tento druh šablony má však poněkud odlišné chápaní OID klíčů. Zatímco původní šablony vždy odkazovaly OID klíčem na konkretní číselnou hodnotu, šablony pro "chytré" switche obsahují tabulkové OID klíče obsahující převážné několik dalších OID vztahující se jedné vlastnosti (např. 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 je OID s názvem ifDescr popisující všechny porty na switch, obsahuje soubor jednotlivych OID a jejich hodnot pro všechny porty na switch). Důležitým parametrem u těchto šablon je sloupec OID klíč. Jeho název je identifikátor a musí zůstat pro ten konkrétní účel nezměněn. Může nastat situace, kdy určitý typ switche nepodporuje definované OID pro konkrétní účel a je nahrazen jiným se stejným výsledkem. V těchto případech máte možnost OID změnit a zachovat tak funkčnost vyčítání dat. Popis jednotlivých OID je nad rámec této dokumentace. Pro orientaci můžete použit jejich název a OID klič jako zdroj k dalšímu studiu.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika