Changelog 4.24 beta1

Nastavení

  • V Nastavení Syst. nastavení jsou dvě nové položky: request_create_the_task a request_hour_for_task. První zmíněná položka vám umožní zapnout automatické vytvoření úkolu v Plánování na základě dat zadaných klientem ve webovém poptávkovém formuláři. Takový úkol se následně přidělí těm administrátorům, kteří mají aktivovanou volbu Správa poptávek v Plánování. Úkol se naplánuje na následující den. Čas se nastaví podle hodnoty uvedené v položce request_hour_for_task.
  • Hromadné SMS zprávy - sms_minute_limitation: Pokud chcete využívat tuto funkci, tak mějte na paměti následující: Nastavení se provádí stejně jako dříve, avšak fungování je nyní odlišné. V systémovém nastavení zadáte maximální počet SMS zpráv, které mohou být odeslány za minutu. V praxi však systém monitoruje počet odeslaných zpráv za sekundu, přičemž nedovolí, aby počet zpráv odeslaných za sekundu přesáhl 1/60 zadaného limitu. Toto je důležité zejména pro SMPP protokol.
  • Upozornění na zranitelnost UBNT zařizení je možné vypnout pomocí položky show_ubnt_warning v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
  • V Nastavení Smlouvy Hromadné se vygenerované smlouvy seskupují do jednoho ZIP souboru, který si můžete stáhnout.
  • V Nastavení Aktivní služby Obecné je možné nastavit jinou sazbu DPH pro službu Internet. Toto nastavení se týká především providerů v Maďarsku.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika