Hromadné

Na této stránce můžete hromadně generovat smlouvy na základě uložených vzorů do PDF a je zde také přehled hromadně generovaných smluv. Hromadně vygenerované smlouvy jsou v Kartě klienta označeny jako ve sloupečku Hromadná smlouva icon check ok.

 

Generování probíhá tak, že vyberete vzor smlouvy a z definovaných filtrů (Aktivní služba, Tarif, Fakturační skupina, Skupina, Stav) vyberete klienty, kterým se smlouva vygeneruje.

 

Název Název hromadně generované smlouvy
Typ smlouvy Nastavuje se v Nastavení Smlouvy Typy
Vzor Nastavuje se v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory - ve vzoru lze využít systémových proměnných.
Popis Váš vlastní vnitřní popis hromadně generované smlouvy
Aktivní služba Filtr na aktivní službu, ke které se má smlouva přiřadit. Vytvoří se právě tolik smluv, kolik má klient aktivních vybraných služeb.
Tarif Filtr Tarif. Tato možnost se objeví až po vybrání konkrétní aktivní služby.
Fakturační skupina Filtr Fakturační skupina
Skupina Filtr Skupina klientů
Stav Filtr Stav klientů

 

Přehled hromadně generovaných smluv

  • V přehledu smluv vidíte, kdo a kdy smlouvy vygeneroval.
  • Kliknutím na číslo ve sloupci Počet smluv si můžete nechat zobrazit všechny klienty, kterým byla smlouva vygenerována.
  • Kliknutím na icon doc/icon pdf1 můžete smlouvu zobrazit.
  • Kliknutím na Obnovit můžete smlouvu znovu vygenerovat, např. v případě, kdy došlo ke změně ve vzoru smlouvy.
  • Kliknutím na icon delete btsp smlouvy odstraníte z Karty klienta.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika