Přehled

hardware prehled

Zde je možné si vyobrazit strukturu sítě se všemi prvky (routery, switche, zařízení, pasivní prvky). Při prvotním vyčtení této stránky se zobrazí výčet lokalit s názvem a počtem online/offline zařízení na dané lokalitě.

icon info2 Související číselníky: Nastavení Číselníky PopyNastavení Číselníky Lokality. Jakákoli změna, posunutí či propojení jsou ihned automaticky uloženy.

 

Přehled Lokalit

Zde se zobrazí výčet lokalit. U každé lokality je uveden název a počet online/offline zařízení na dané lokalitě.

Na pravém okraji monitoru jsou ikony s možnými akcemi (iconopenrightdevices přidání pasivního prvku, iconopenrightlegend legenda). Jednotlivé lokality a pasivní prvky je možné propojit tak, jak ve skutečnosti jsou prvky propojeny. Propojování se provádí kliknutím a přetažením žlutého čtverečku v každém prvku. Po vytvoření spoje je možné na linku kliknout, zobrazí se nabídka pro spoj - Uložit poznámku Odstranit spojení.

 

Přehled POPů

Do přehledu popů je možné se dostat kliknutím na lokalitu, tím se zobrazí výčet popů, pasivních prvků a uplink. Uplink je spoj mezi lokalitami nebo popy určený konkrétními zařízeními.

V pravém menu je možné si zobrazit iconopenrightrouter routery a iconopenrightswitche switche, které jsou na dané lokalitě a je možné je přiřadit do popu. Přiřazení se provádí přetáhnutím ikony u zařízení do konkrétního popu.

Detail popu

Do detailu popu je možné se dostat kliknutím na pop. Zde je vidět výčet zařízení přiřazených k tomuto routeru (routery, switche, pasivní prvky a uplinky). Zde je také možné provádět veškeré zásahy jako v Lokalitě nebo Popu.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika