Nárazové navýšení downloadu (burst)

BurstTato funkce dovoluje na určitý čas (obvykle na několik vteřin) navýšit klientovi rychlost jeho downloadu/uploadu. Výhoda tohoto nastavení spočívá v tom, že webové stránky a malé soubory jako fotky a podobně se načítají velmi rychle, ale stahování velkých souborů nebo P2P komunikace nepřesahuje rychlost downloadu, kterou si zákazník platí. Tento pozitivní efekt se samozřejmě projeví i při měření rychlosti. Když si klient na různých webových stránkách ověřuje svou rychlost stahování, tak se mu při správném nastavení hodnot Burstu zobrazí vyšší rychlost, než kterou má uvedenou ve smlouvě. Ve výsledku je většina klientů spokojená s vyšší rychlostí surfování, ale stahovači zůstávají stále v mezích daného tarifu.

 

Burst limit

 

Maximální rychlost stahování v kbit/s po dobu zvýšené rychlosti. Je vhodné nastavit dvojnásobek rychlosti downloadu daného tarifu, aby byl výsledný efekt dobře viditelný. Přidělení této rychlosti je v řádu několika vteřin - dle nastavení Burst time.

 

Burst threshold

 

Limit v kbit/s, při kterém se funkce Burst aktivuje. Hodnota musí být nižší, než je download rychlost daného tarifu. Po uplynutí doby Burst time se rychlost stahování vrací zpět na hodnotu zadanou v tarifu po celou dobu stahování. Další aktivace Burstu proběhne až tehdy, když rychlost stahování klesne pod tento zadaný limit.

 

Burst time

 

Doba ve vteřinách, po kterou bude nastavena zvýšená rychlost. Optimální hodnota je 10s. Pro jistější ovlivnění měřáků rychlosti můžete zadat 20s.

Oficiální informace o fungování Burstu na routerech MikroTik se dočtete na http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_Burst.

Konkrétní nastavení v ISPadminu pak zadáte v detailu tarifu v Nastavení Tarify.

icon info2 Všechna nastavení platí analogicky i pro upload.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika