WIFI status

Ze všech routerů se načítají informace o wireless interface a graficky se zobrazuje využití WIFI pásma.


Na této stránce se zobrazí seznam routerů včetne všech wireless interfaces s podrobnými parametry jako je SSID, vysílací frekvence, použité pásmo atd.

Záznamy je možno třídit podle pop-up menu Lokalita, Router, Pásmo a Fulltext. Nastavení si systém automaticky zapamatuje, takže při dalším přihlášení zůstává nastavení nezměněno.


Kliknutím na název interface se graficky zobrazí využití wifi pásma. V praxi to znamená, že se zobrazí přehledný graf se zobrazením pásma 5 GHz nebo 2.4 GHz a v tomto grafu se zobrazí použitá vysílací frekvence daného interface.


Po kliknutí na GPS souřadnice routeru se otevře mapa vycentrovaná na vybraný router (Google Maps).

Rozšířený náhled: rozbalí všechny interface a zobrazí se grafy s obsazenou frekvencí pro všechny wireless karty.

Řádek interface a graf vysílací frekvence je zvýrazněn červenou barvou v případě, že interface obsahuje stejnou frekvenci nebo se částečně frekvence překrývá na routeru s jiným interface. Kontrola "překrývajících" se frekvencí se provádí v rámci jednoho routeru mezi všemi wireless interface a také mezi routery v případě, že mají nastavené stejné GPS souřadnice, takže se nacházejí na jednom vysílacím místě.

Z grafu lze vyčíst následující informace:

  • rozsah frekvence, na kterém může interface vysílat
  • aktuálně použitá frekvence
  • alokované pásmo (závislé na nastavené šířce kanálu)
  • překrývající se vysílací frekvence na jednotlivých interface, které jsou na stejném routeru nebo mají stejné GPS souřadnice
  • pásmo zakázané frekvence u 5 GHz spojů je zobrazeno vynecháním šedého podbarvení (5.315 GHz - 5.550 GHz)
  • přejetím myši nad názvem interface se zobrazí všechny podrobnosti o wireless interface. Stejné podrobnosti se zobrazí také v případě najetí myší na název interface v záložce Routery. Zde se také zobrazí i podrobnosti o všech instalovaných anténách včetně podrobností o použitém typu, zisku antény, vyzařovacím úhlu atp.
  • v Kartě klienta v menu Statistika Internetu se nyní zobrazují podrobné informace o wifi kartě klienta jako je SSID, interface, na který je klient připojen, SNR, uptime .....

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika