BW test

Bandwidth test měří propustnost linky mezi dvěma routery Mikrotik. V testu si můžete nastavit, jestli budete testovat příjem, odesílání nebo oba směry zároveň. Dále máte možnost nastavit jakým protokolem budete test provádět. Buď protokolem nespojovaným UDP, kdy naměříte větší rychlosti, nebo spojovaným TCP, kde ale rychlost bude menší.

Jednotlivé testy je možné dopředu naplánovat nebo je spouštět v pravidelných intervalech. Například v době předpokládané největší zátěže.

 

 • Název testu - Vámi zvolený libovolný název testu.
 • Délka testu - doba po kterou bude test probíhat může být v rozmezí 5 - 60 sekund.
 • Zdrojový router - vyberte zdrojový Mikrotik router.
 • Cílový router - vyberte cílový Mikrotik router.
 • Cílová extra ip adresa - adresa interface přes který bude test směrován. Adresu vyplňte v případě, že chcete zajistit jiné směrování než defaultní branou.
 • Spustit test - Datum a čas naplánovaného spuštění testu.
 • Opakovat test - Pokud máte v plánu pouštět test pravidelně, vyberte interval opakování testu. Pokud máte zaškrtnutou volbu vytvářet graf a změníte interval opakování, budete varováni, že dojde k přegenerování grafu. Přegenerováním grafu nedojde ke ztrátě dat, pouze se změní časový úsek zobrazovaných dat v závislosti na intervalu opakování.
 • Směr testu - Příjem, odesílání nebo oba směry.
 • Protokol - Můžete vybrat jeden z protokolů. Spojový TCP nebo nespojový UDP.
 • Vytvářet graf - Vytvářet grafy je možné pouze v případě, že máte nastavený interval opakování testu. V opačném případě se nebudou vytvářet grafy.

 

Výsledky testu icon lupa dis

 • Grafy přenosů se zobrazí v případě, že je v nastavení povoleno vytváření grafů.
 • Uchovává se posledních 500 výsledků měření.
 • Test je možné spustit okamžitě kliknutím na tlačítko Spustit test. V takovém případě nebude výsledek testu zahrnut do grafu.
 • Pokud nastala chyba během testu, tak je obsah zprávy zobrazen v sloupci status. V tomto sloupci je také uvedeno, jakým způsobem byl test spuštěn.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika