WIFI scan

WiFi scan umožňuje provádět scan wifi pásma na kterékoliv mikrotik anténě. Systém k testu používá funkci mikrotiku, která tento test umožňuje. Výsledkem testu je přehledné zobrazení využití wifi pásma na všech dostupných kanálech a naskenovaná zařízení.

 

  • Název - Pod tímto názvem se bude test zobrazovat.
  • Zdrojový router - Vyberte Mikrotik router na kterém se bude provádět scan.
  • WIFI interface - Vyberte WiFi kartu na předem vybraném routeru.
  • Spustit test - Wifi scan lze naplánovat na určitý čas.
  • Opakovat test - Wifi scan je možné opakovaně spouštět v nastaveném časovém intervalu.
  • Délka testu - Je možné nastavit v rozmezí 1 - 50s. Po tuto dobu budou všichni klienti Odpojeni. Pokud se nenaskenují všechny kanály, je zapotřebí dobu testu prodloužit.

 

Zobrazení testů

Získaná data z testů je možné zobrazit následujícími dvěma způsoby:

 

Přehled využití icon graph2 disabled

Zde je zobrazeno procentuální využití naskenovaných pásem. Červeně zvýrazněné jsou nejvyšší hodnoty, zeleně nejnižší. Na konci tabulky je sumarizace získaných výsledků.

 

Výsledky testu icon lupa dis

Ze získaných dat se vytvoří přehledná tabulka, která je rozdělena na jednotlivé frekvence a naskenovaná zařízení s informacemi o signálu. Pokud se test spustí vícekrát, tak se ze získaných dat provede sumarizace využití jednotlivých kanálů a zvýrazní se nejvíce a nejméně využité kanály.

Výsledky testu lze zobrazit třemi způsoby:

  • Podle jednotlivých testů
  • Průměrná hodnota za určité období
  • Průměrná hodnota za určitý počet testů

 

Podle jednotlivých testů

V levém banneru jsou zobrazeny výsledky posledních 12ti testů, které je možné zobrazit. Po kliknutí na datum, kdy byl test spuštěn se zobrazí výsledky provedeného testu. Je zde vidět výpis jednotlivých pásem s frekvencí, využití pásma a rušení pásma. Po kliknutí na Zobrazit vyčtené AP se zobrazí seznam naskenovaných zařízení, které byly vyčteny během testu. Je zde vidět jejich rušení, txPover, SNR, SSID, název a MAC zařízení.

 

Průměrná hodnota za určité období

V případě, že byl scan test spuštěn opakovaně, je možné zobrazit průměr výsledných hodnot testů za nastavené období.

 

Průměrná hodnota za určitý počet testů

V případě, že byl scan test spuštěn opakovaně, je možné zobrazit průměr výsledných hodnot testů .

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika