Systém

 

Na této stránce máte k dispozici přehled záloh systému ISPadmin.

 

Pokud je zálohování zapnuto, probíhá automaticky každý den ve stanovenou dobu. V Nastavení Syst. nastavení Zálohování si můžete nakonfigurovat zálohování systému dle svých potřeb.

 

Zálohy systému obsahují tyto části:

 

 • db - binární záloha všech databází z MySQL
 • db_dump - záloha všech databází z MySQL v textové podobě
 • etc - záloha celého adresáře /etc, kde je většina nastavení Linuxu
 • graph - záloha všech uživatelských grafů ISPadmin (/data/support/ispadmin/client_images/)
 • ispadmin - systém ISPadmin (/data/support/ispadmin)
 • scripts - záloha skriptů ISPadmin

 

V tabulce je uvedeno, kolik souborů je v daném adresáři, kdy byla vytvořena poslední záloha a jaký je celkový objem dat v daném adresáři. Soubory je možno smazat kliknutím na ikonu icon delete2.

 

Kliknutím na tlačítko Vytvořit FTP zálohu spustíte okamžitou zálohu systému s následným přenesením této zálohy na FTP server. Počítejte ale s tím, že záloha bude trvat od několika minut až po několik hodin v závislosti na množství dat v systému, rychlosti HDD, aktuální vytíženosti systému a na rychlosti linky mezi serverem ISPadmin a FTP serverem.


icon info2 Pokud Vám nefunguje přenos záloh na FTP, zkontrolujte, zda máte v konfiguraci Vašeho FTP serveru zapnutou volbu passive mode.

icon info2 Kopírování záloh na FTP server je důležité pro případ, že by vám selhal hardware (selhání řadiče, vyhoření serveru) nebo by byla celá instalace zničena chybou lidského faktoru (formát disku, neúmyslné odstranění zálohy). Není možné se spoléhat pouze na RAID. RAID1 není záloha, ale pouze technické řešení dostupnosti systému při selhání jednoho disku. Pro ukládání záloh lze použít váš FTP server nebo náš. FTP přenos může být samozřejmě šifrovaný.

 

Kliknutím na tlačítko Vytvořit zálohu spustíte okamžitou zálohu systému. Opět počítejte s tím, že záloha bude trvat od několika minut až po několik hodin v závislosti na množství dat v systému, rychlosti HDD a aktuální vytíženosti systému.

 

Po kliknutí na název jednoho z adresářů se dostanete ke konkrétním zálohám. Ty obsahují jednotlivé soubory. V tomto přehledu jsou uvedeny u každé zálohy následující údaje:

 

Level

Tři úrovně dle konfigurace zálohování:

 • Level 1 - full zálohování denně
 • Level 2 - full zálohování týdně
 • Level 3 - full zálohování měsíčně
Název Název zálohy
Počet souborů Počet souborů, které daná záloha obsahuje
Typ zálohy

Dva typy dle konfigurace zálohování:

 • Full (úplná)
 • Incremental (přírůstková)
Vytvořen Datum a čas vytvoření zálohy
Velikost Informace o tom, jak velká daná záloha je

 

Možnosti práce se zálohami:

 

icon download / icon download sec

Stáhnout šifrovanou / nešifrovanou zálohu

icon lupa Zobrazit seznam souborů, které jsou v záloze obsaženy
router update

Obnovit zálohu do adresáře

 

1. Vyberete jednu z možností obnovy dat:

 • Obnova změn ze dne X. Y. ZZZZ - obnova pouze těch souborů, které byly pozměněny od poslední zálohy
 • Kompletní obnova dat ke dni X. Y. ZZZZ - kompletní obnova dat ke dni poslední zálohy
 • Obnova souboru, který obsahuje určitý výraz - obnova toho souboru z aktuální zálohy, který ve jméně obsahuje hledaný výraz

2. Pokud máte nastaveno šifrování záloh, zadáte heslo k jejich rozšifrování.

3. Kliknete na tlačítko Obnovit.

4. Vytvoří se adresář s obnovenými daty.

5. Ten si pak můžete procházet a konkrétní soubory si stáhnout k sobě do PC a dále s nimi pracovat.

 

alert icon Nejedná se o klasickou obnovu systému ISPadmin, ale pouze o obnovu do adresáře, kde můžete data dále zkoumat.

icon info2 Klasickou obnovu systému můžete udělat pouze z příkazového řádku podle postupu, který naleznete zde.

icon delete2 Smazat zálohu

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika