Changelog

 

Changelog obsahuje soupis změn v aktuálním Update systému a také celou historii předchozího vývoje. Důrazně tedy doporučujeme si po každém Update důkladně pročíst celý text a seznámit se tak s novými funkcemi či případnými změnami v systému.

Tento soupis změn se aktualizuje vždy po provedení Update systému na novou verzi. Pokud z nějakého důvodu potřebujete znovu projít novinky a změny v systému, můžete se podívat právě do Changelogu. Ten je dostupný v:

  • Ostatní Changelog, v každé instalaci tak snadno můžete sledovat změny ve vývoji.
  • Demo verze, stejné jako předchozí případ, jen on-line demo je veřejně přístupné komukoliv.
  • Menu CHANGELOG této dokumentace (zde můžete procházet podle menu i změny v jednotlivých verzích ISPadmin).

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika