IPEX

 

Na této stránce máte přehled importů týkajících se mobilní služby.

 

Pro aktivaci komunikace s IPEX ústřednou je potřeba vyplnit následující položky v Nastavení Syst. nastavení Obecné:

 

 • ipex_import_mobile_service - nastavit na "1"
 • voipex_username - uživatelské jméno pro přihlášení k ústředně
 • voipex_password - heslo pro přihlášení k ústředně

 

Pokud jsou nastavené údaje správné, tak se automaticky načtou hovory z ústředny (během 15 minut).

 

Přehled importů je členěn dle jednotlivých měsíců. Tlačítka nad tabulkou vám umožní si vybrat, který konkrétní rok chcete zobrazit. Přehled obsahuje následující informace:

 

 • Měsíc
 • Počet záznamů
 • Počet minut (= celková délka hovorů)
 • Cena
 • Spárováno
 • Nespárováno

 

Kromě toho si můžete nechat zobrazit podrobnosti o konkrétním měsíci (icon lupa) či znovu načist data za daný měsíc (icon refresh green).

 

V podrobnostech daného měsíce pak máte k dispozici informace o jednotlivých uživatelích mobilní služby, jejich číslech, počtech hovorů, délkách hovorů a cenách. V tabulce je možné vyhledávat dle jména a telefonního čísla (tlačítko Hledej). Pro návrat do původního stavu stačí kliknout na tlačítko Výchozí. Kliknutím na jméno konkrétního klienta se dostanete do jeho Karty klienta. Samotný výpis si pak zobrazíte kliknutím na icon lupa.

 

Ve výpisu máte u každé položky uvedeny následující informace:

 

 • Datum a čas
 • Volaný (číslo)
 • Popis
 • Počet sec. (doba trvání hovoru)
 • Cena

 

Můžete v něm vyhledávat dle volaného čísla (tlačítko Hledej). Pro návrat do původního stavu stačí kliknout na tlačítko Výchozí.

 

icon info2 Pokud jste správně založili službu Mobil, tak se vám v sekci Aktivní služby / Mobil v Kartě klienta zobrazí tlačítko Výpis hovorů. Když na něj kliknete, objeví se vám detailní výpis hovorů pro toto číslo.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika