Mapa

 

Mapa

 

Na této stránce máte k dispozici mapu s možností zobrazení různých vrstev, s několika filtry, s možností zobrazení profilu terénu a s vyhledáváním.

 

Využití

 

 • Zobrazení polohy klientů, routerů, přípojných bodů, zařízení, switchů a CMTS na kvalitním mapovém podkladu (klasický, satelitní, hybridní a terénní)
 • Vizuální monitorování stavu sítě přímo na mapě
 • Výpočet dohlednosti a vzdálenosti mezi dvěma body včetně výškového profilu
 • Zobrazení pokrytí signálem instalovaných nebo plánovaných antén
 • Zobrazení pokrytí pomocí teplotní mapy
 • Zobrazení spojů mezi zařízeními a klienty
 • Filtrování podle lokality, stavu nebo routeru
 • Rychlé vyhledání konkrétní adresy

 

Dostupné vrstvy

 

 • Klienti
 • Routery
 • Přípojné body
 • Zařízení
 • Switche
 • CMTS
 • Teplotní mapa
 • Páteřní spoje
 • Spoje na klienty
 • Oblast signálu

 

Zaškrtněte ty vrstvy, které chcete, aby se zobrazily na mapě. Vybrat si můžete libovolný počet.

 

Mějte na paměti, že se na mapě mohou zobrazit pouze klienti, routery a další zařízení, které mají nastavené souřadnice.

Páteřní spoje – podle nastavení položky Nadřazené zařízení pro Nagios v konfiguraci hardwaru

Spoje na klienty – podle nastavení u služby Internet

Oblast signálu – zobrazit pokrytí signálem

 

Dostupné filtry

 

 • Online
 • Offline
 • Monitoring
 • Plánované pokrytí
 • Lokalita
 • Stav klientů
 • Router
 • Přípojný bod

 

Vyberte filtry, které chce aplikovat na mapu. Opět můžete vybrat libovolný počet.

 

Online - zobrazit klienty, routery a zařízení online (zelené ikony)

Offline - zobrazit klienty, routery a zařízení offline (červené ikony)

Monitoring - zobrazit klienty ve stavu monitorování

Plánované pokrytí – zobrazit pokrytí signálem i pro plánované antény

Lokalita - filtrovat na základě umístění

Stav klientů - filtrovat na základě stavu klienta

Router - filtrovat na základě routeru

Přípojný bod - filtrovat na základě přípojného bodu. Tento filtr lze využít až po vybrání určitého routeru.

 

Profil terénu a měření dohlednosti a vzdálenosti

 

Systém je schopen zobrazit výškový profil (profil terénu) a vzdálenost mezi dvěma body definovanými na mapě.

 

Dvojklikem se označí na mapě výchozí bod a druhým dvojklikem na mapě se zobrazí cílový bod. V horní části stránky se pak vykreslí výškový profil spojnice těchto dvou bodů (osa X  - vzdálenost, osa Y - výška).

 

Body je možné přemístit.

Výšku bodů je možné ručně upravit.

 

Vyhledávání adresy

 

Do pole v části Hledat adresu můžete zadat adresu, která se automaticky vyhledá na mapě. Vyhledaná adresa je označena jako bod A. Dalším dvojklikem na mapu přidáte bod B a zobrazí se profil terénu.

 

Práce s mapou

 

V levém horním rohu můžete změnit typ mapy.

V pravém dolním rohu můžete přibližovat / oddalovat mapu a přepnout do režimu Street View.

Přibližovat / oddalovat lze také kolečkem myši.

Mapu můžete posouvat pomocí šipek na klávesnici nebo kliknutím a táhnutím myší.

Na mapě se zobrazují různé ikony. Tím, že na některou z nich kliknete, se vám zobrazí informační bublina se základními informacemi o daném prvku. Kliknutím na odkaz Otevřít přejdete na stránku s podrobnějšími informacemi. 

 

Nastavení Google Maps

 

Více o nastavení Google Maps zde.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika