Wiki

 

Tato stránka slouží k organizování poznámek na jednom místě. Poznámky jsou řazeny do složek, které jsou součástí stromové struktury (+ Rozbalit, - Sbalit). Ta je zobrazena v levé části této stránky. Pokud kliknete na některou ze složek, tak se Vám zobrazí její obsah. V horní části stránky je uveden název složky, ve které se právě nacházíte. Pod ním jsou k dispozici tato čtyři tlačítka:

Přidej poznámku

Kliknutím na toto tlačítko můžete přidat poznámku do vybrané složky. Postup je následující:

1. Zadáte název poznámky.

2. Zvolíte přístupová práva k ní:

  • Privatní - Poznámka se bude zobrazovat pouze administrátorovi, který ji vytvořil, a Masteradminovi.
  • Skupina - Poznámka se bude zobrazovat administrátorovi, který ji vytvořil, a všem administrátorům ve zvolené skupině.
  • Veřejná - Poznámka se bude zobrazovat všem administrátorům.

icon info2 V přehledu jsou veřejné poznámky označeny zeleně a poznámky s omezením přístupu oranžově.

3. Vyberete, kdo ji má možnost editovat:

  • Pouze autor - Poznámku může editovat pouze autor.
  • Masteradmin - Poznámku může editovat autor a Masteradmin.
  • Všichni - Poznámku můžou editovat všichni.


4. Poznámku můžete přesunout do jiné složky (rozbalovací menu Přesunout do složky).

5. Vytvoříte samotnou poznámku pomocí zabudovaného editoru TinyMCE - návod zde.

6. Přidáte případné přílohy. Poznámka jich může obsahovat libovolný počet. Omezena je pouze velikost přílohy, a to nastavením serveru.

Přidat
složku
Kliknutím na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku. Zadáte její název, zvolíte nadřazenou složku a nakonec vyberete přístupová práva k ní (Veřejná x Privátní složka). Veřejná složka je viditelná všem administrátorům. Privátní složku vidí pouze autor a Masteradmin. V přehledu poznámek je označena oranžovou barvou.
Upravit složku Kliknutím na toto tlačítko můžete editovat vybranou složku. Lze změnit její název, přesunout ji do jiné složky či změnit přístupová práva k ní (Veřejná x Privátní složka). 
Smazat složku Kliknutím na toto tlačítko můžete smazat vybranou složku.

 

Přehled poznámek

 

Přehled samotný obsahuje následující informace:

 

  • Informace o tom, zdali je přístup k poznámce omezen, či nikoliv: Veřejné poznámky jsou označeny zeleně a poznámky s omezením přístupu oranžově.
  • Název poznámky
  • Autor poznámky
  • Datum vytvoření/editace poznámky

 

Kromě toho je zde přítomna tato čtveřice ikon:

 

icon lupa dis Zobrazit poznámku
Zobrazit historii poznámky
icon edit Editovat poznámku. V případě, že nemáte oprávnění určitou poznámku editovat, je ikona zašedlá.
icon delete btsp Smazat poznámku. V případě, že nemáte oprávnění určitou poznámku mazat, je ikona zašedlá.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika