Changelog 4.10 beta1

NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ

 • S přepsáním stránky správy oprávnění (NastaveníAdministrátořiAdministrátoři) souvisí i kompletní změna práv pro Plánování. Na práva v plánování už nemá uživatel s oprávněním "Masteradmin" a "Hlavní Admin" žádný vliv. Vše se nastavuje pro každého administrátora zvlášť. Plánování se povoluje označením checkboxu "Používat plánování". Pokud jej administrátor nastavené nemá, tak nemá možnost zobrazit a spravovat úkoly do plánování.
 • Nově máme 3 základní typy práv do plánování:
  • 1) Správce - neomezená práva. Správce plánování vidí všechny úkoly, může je upravovat, plánovat čas úkolu atd.
  • 2) Vedoucí - neomezená práva pro zvolené podřízené administrátory (techniky). Může jejich úkoly přidávat a upravovat. Vedoucí technik nevidí plány ostatních techniků ani ostatních vedoucích plánování.
  • 3) Technik - vidí pouze své úkoly. Nevidí úkoly ostatních techniků. Pokud má uživatel oprávnění Technik, tak je možné specifikovat zda má oprávnění úkoly (pouze své úkoly) přidávat, měnit a nebo odstranit.
 • U každého typu oprávnění mohu nastavit nezávisle zasílání emailu s úkoly a posílání požadavku z uživatelského rozhraní.
 • V rámci update se automaticky převedou oprávnění ze starší verze na nová, ale určitě je důležité toto nastavení překontrolovat a dle potřeby případně nastavit. Ne vše lze automaticky převést na nová oprávnění.
 • Oprávnění "Povolené fakturační skupiny" - pokud se přidá nová fakturační skupina, tak ve výchozím nastavení není pro ostatní uživatele systému viditelná (krome uživatele s oprávněním "Master Admin"). Po přidání nové fakturační skupiny je potřeba nastavit viditelnost této fakturační skupiny pro konkrétní uživatele.

SLUŽBA VOIP - HROMADNÉ PŘIDÁNÍ ČÍSEL

 • Pokud má klient vytvořenou službu VOIP, tak je možné kliknutím na odkaz "Další IP telefony" přidat další telefonní čísla, která jsou evidována pod touto službou VOIP. Nově je zde možnost hromadného přidání čísel. Po kliknutí na tlačítko "Přidat rozsah čísel IP telefonů" je možné hromadně přidat telefonní čísla.

NAT ADRESY

 • Nově přidáno menu NastaveníIP PoolsIP Pools NAT. Zde je možné definovat rozsahy IP adres, které se používají pro NATování privátních IP adres klientů. Ke každému NAT Poolu je možné přiřadit router, na kterém se NAT provádí a také je možné definovat IP adresy, které jsou již využívané a není je možné přiřadit klientům. Následně se bude IP Pool Nat využívat při přidání služby Internet, kdy bude možné přidat veřejnou IP adresu, na kterou se provádí NAT pro klienta, přímo ve službě Internet.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • $DVBC_BALICKY$ ( EN: $DVBC_PACKAGES$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_S_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITH_VAT$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_BEZ_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITHOUT_VAT$ )
 • $IPTV_SLEVA$ ( EN: $IPTV_DISCOUNT$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA_POZNAMKA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE_NOTE$ )
 • $IPTV_VRATNA_ZALOHA$ ( EN: $IPTV_DEPOZIT$ )
 • $IPTV_PRODLOUZENI_SMLOUVY$ ( EN: $IPTV_CONTRACT_EXTENSION$ )
 • Bližší info o systémových proměnných je možné najít v NastaveníSmlouvyVlastní vzory.

Changelog 4.10 beta3

GOOGLE MAPS - NAČTENÍ SOUŘADNIC

 • Pokud v kartě klienta nejsou vyplněné informace o poloze a klient se správně nezobrazuje na Google mapách, tak nově se 1x denně spustí script, který provede nastavení správné polohy u těchto klientů. Následně se klienti správně zobrazí na Google mapách. Google má v API omezení na maximálně 100 pokusů o zjištění polohy denně, takže script provede 100 dotazů na polohu a dalších 100 dotazů provede až další den.

FOTOGALERIE - EXIF INFORMACE

 • Nově se při přidání fotek do fotogalerie klienta přidá i EXIF informace. Tyto informace se zobrazí pod náhledem fotky. Aktuálně se ukládají informace o datu pořízení fotky, typu fotoaparátu a GPS souřadnice místa (pokud jsou dostupné). Pokud jsou informace o poloze dostupné, tak je pod náhledem fotky ikona "zeměkoule" a po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí poloha na Google mapách.
 • Po rozkliknutí fotky do většího náhledu jsou pod fotkou zobrazeny EXIF informace, pokud jsou dostupné.
 • Vyčítání EXIF informací je možné pouze u nově uploadovaných fotek.

Changelog 4.11 beta1

SLUŽBA INTERNET

 • Mapy zobrazované u editace služby internet se začnou nahrávat až po načtení stránky. Stránka je tak rychleji připravena k práci (až o 50%).
 • Při editaci se v popupmenu "Router" nabízí nejprve routery Aktivní, pod nimi routery Monitorované. Jsou odděleny popiskem Aktivní a Monitorované.

Changelog 4.11 beta1

IP NAT POOLS

 • v Nastavení IP pools IP pools NAT je v tabulce možnost kliknutí na "Počet použitých IP adres" a tím se zobrazí jejich výčet

Changelog 4.11 beta1

SLEDOVÁNÍ TV

 • Je možné využít služeb Sledovanitv.cz ve spojení s ISPadmin. Klient je identifikován podle IP adresy u jeho aktivní služby Internet. Poté, když si v prohlížeči zobrazí URL sledovanitv.cz, je přesměrován na Váš ISPadmin (https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify), který identifikuje klienta a provede přesměrování na registrační formulář na sledovanitv.cz. Jestliže klient bude potřebovat seznam kanálů pro VLC, je možné použít URL https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/channels, která vrátí po identifikaci klienta seznam kanálů.
 • Pro zprovoznění je potřeba si dohodnout přesměrování se sledovanitv.cz s.r.o. z jejich URL sledovanitv.cz na ISPadmin https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify

Changelog 4.11 beta1

ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM SMS PŘES PROTOKOL SMPP

 • přidána podpora odesílání a příjmu SMS přes internetový protokol SMPP. Pokud SMS brána ( například 2N VoiceBlue ) podporuje protokol SMPP, tak je možné ze systému zasílat a přijímat SMS. Brána je připojena přes ethernet a ISPadmin s ní komunikuje přes TCP/IP protokol. Výhoda je, že brána nemusí být umístěna přímo u serveru ISPadmin, ale může být umístěna kdekoli ( například v jiné serverovně ). Takže je možné ji použít ve spojení s virtualizací, kde je někdy problém namapovat sériový nebo USB port na klasickou SMS bránu na konkrétní virtuální instalaci.
 • v Nastavení Syst. Nastavení Obecné je možné nastavit nové parametry
  • sms_notify : nastavení hodnoty 3 pro použití SMPP protokolu
  • sms_smpp_ip_address : IP adresa SMS brány
  • sms_smpp_login : přihlašovací jméno
  • sms_smpp_password : přihlašovací heslo
 • následně je možné ze systému posílat SMS klientům, posílat automatické notifikace systému a oznámení

GOOGLE MAPS

 • v Ostatní Mapa je přidán nový filtr "Stav klienta" a "Router". Zvolením filtru stav klienta se na mapě zobrazí klienti patřící do tohoto stavu a zvolením filtru router se na mapě zobrazí vše spojené s tímto jedním routerem

Changelog 4.12 beta1

INFORMAČNÍ ZPRÁVY

 • Týká se Nastavení Info page Inf. zprávy.
 • Byl přidán filtr Tarif internet, kterým je možné informovat klienty pouze s tímto tarifem internet.
 • Do tabulky byl přidán nový sloupec Počet klientů, kterých se týká daná informační zpráva. Na Počet klientů lze kliknout a tím si zobrazit seznam těchto klientů.

Changelog 4.12 beta1

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • Byly přidány nové systémové pro službu Mobil:
  • $MOBILE_NAME$ - Název služby
  • $MOBILE_STREET_INST$ - Ulice (instalační)
  • $MOBILE_CITY_INST$ - Město (instalační)
  • $MOBILE_Postcode_INST$ - PSČ - (instalační)
  • $MOBILE_FLAT_INST$ - Byt - (instalační)
  • $MOBILE_FLOOR_INST$ - Patro - (instalační)
  • $MOBILE_CONNECTED_FROM$ - Připojen od
  • $MOBILE_INVOICED_FROM$ - Fakturovat od
  • $MOBILE_INVOICING_PERIOD$ - Fakturační období
  • $MOBILE_CONTRACT_NUMBER$ - Číslo smlouvy
  • $MOBILE_PRICE_WITH_VAT$ - Cena za měsíc s DPH
  • $MOBILE_PRICE_WITHOUT_VAT$ - Cena za měsíc bez DPH
 • Stránka s výčtem systémových proměnných byla přepsána do frameworku (Nastavení Smlouvy / Seznam systémových proměnných). Nyní je možnost, si na této stránce, podle potřeby zapnout nebo vypnout jednotlivé sekce systémových proměnných.
 • Správa doplňujících systémových proměnných byla přesunuta do nového (Nastavení Číselníky Syst. proměnné).

Changelog 4.13 beta1

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • Byly přidány nové systémové pro službu Internet:
  • $CENA_S_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITH_VAT_INV_PERIOD$): Cena s DPH za fakturační období
  • $CENA_BEZ_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITHOUT_VAT_INV_PERIOD$): Cena bez DPH za fakturační období
 • Byly přidány nové systémové pro službu IPTV:
  • $IPTV_DELKA_SMLOUVY$ (EN: $IPTV_CONTRACT_LIFETIME$): Min. doba trvání úvazku

Changelog 4.16 beta1

DASHBOARD

 • Nově je do systému implementován Dashboard. Ten umožní vidět na jedné obrazovce, televizi, důležité informace ze systému ISPadmin.
 • Odkaz se nachází po úspěšném přihlášení v horní liště aplikace ISPadmin a otvírá se v novém okně.
 • Hlavní použití by mělo být pro samostatnou obrazovku, kde se spustí ISPadmin, přihlásí se a otevře se Dashboard s určitým nastavením.
 • Dashboard se skládá z různých panelů, tzv. Widgetů. Na pravé straně obrazovky je tlačítko, pod kterým se nachází nastavení zobrazení jednotlivých widgetů. Po zapnutí widgetu je u každého individuální nastavení s intervalem aktualizace a barevným rozlišením. Veškeré nastavení je uloženo pro aktuálně přihlášeného administrátora.
 • V levém horním rohu je tlačítko pro možnost zobrazení na "Celou obrazovku".
 • Momentálně jsou implementovány tyto widgety:
  • Plánované výpadky: zobrazují se všechny Plánované výpadky, červeně podbarvené jsou nyní aktivní.
  • Zatížení CPU routerů: zobrazují se zde routery s vyšším zatížení CPU. Limit pro zatížení si můžete zvolit v nastavení widgetu.
  • Přijaté SMS: zobrazují se zde přijaté SMS, stejná tabulka jako v záložce Statistiky Historie. Zde je možné si nastavit počet dnů zpětně pro zobrazení přijatých SMS.
  • Offline routery: zobrazují se zde offline routery s časem, jak dlouho jsou offline.

Changelog 4.17 beta1

DASHBOARD

 • Byl přidán nový Widget Notifikace z Nagiosu.
 • Pro zobrazování notifikací z Nagiosu v Dashboardu je potřeba si v Nastavení Číselníky Nagios Šablony vytvořit Dashboard šablonu. Poté si vytvořit Skupinu kontaktů s typem Dashboard v Nastavení Číselníky Nagios Kontakty. Jako poslední, pro zařízení, které chcete sledovat na Dashboardu, je nutné tuto skupinu zaškrtnout v sekci Oznamovat výpadky pro nagios.

UBIQUITI - Security bug

Detekce a odstranění

router ubnt
Vzhledem k objevené zranitelnosti jsme mimořádně vydali verzi ISPadmin 4.20, která obsahovala utilitu pro detekci a desinfekci napadených jednotek Ubiquiti. První verzi utility jsme vydali okamžitě vzhledem k aktuálnosti situace.

Nově jsme utilitu pro detekci napadnutelných jednotek a odstranění infikovaných jednotek aktualizovali a rozšířili o další funkce.

alert icon Utilitu musíte spustit z konzole ISPadmin (po přihlášení pres SSH) pod uživatelem root, systém ISPadmin sám nic nedetekuje!

/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl

 

Po spuštění utility bez parametru se zobrazí nápověda.

terminal help

 

Check devices from ISP admin bookmark ROUTERS
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl check <username> <username2> <username3> <username4> <username5> - show ONLY vulnerable and infected ROUTERS ( AP )


Provede otestování všech jednotek Ubiquiti, které jsou uvedeny v Hardware Routery. Po spuštění příkazu se systém pokusí kompromitovat jednotku a pokud se toto podaří, tak se v konzoli zobrazí informace s IP adresou a verzí firmware. Pokud se systém do jednotky Ubiquiti připojí, tak se pokusí zjistit, jestli je již napadena virem či nikoli. Pokud ano, tak tuto informaci zobrazí na konzoli. Nic jiného nedělá. Po spuštění příkazu se po otestování 10ti jednotek zobrazí na obrazovce tečka, aby bylo zřejmé, ze script stále běží a testuje další jednotky.


Check devices like AP ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkdevices <username> <username2> <username3> <username4> <username5>
  - show ONLY vulnerable and infected devices ( Acces points )


Provede otestování všech zařízení, která jsou uvedena jako "Zařízení připojené k routeru" v Hardware Routery . V tomto případě utilita nerozlišuje, o jaký typ zařízení se jedná, protože tato informace zde nemusí být uvedena. Utilita vezme všechny adresy a snaží se je kompromitovat. Pokud máte v systému hodně zařízení, tak může tato operace trvat déle.

Check END USER devices ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkusers <username> <username2> <username3> <username4> <username5>
    - show ONLY vulnerable and infected client end device


Provede test na všechny IP adresy, které jsou uvedeny u klientů. Vzhledem k tomu, že systém neví, zda má klient instalované Ubiquiti nebo nikoli, tak zkouší všechny IP adresy klientů napadnout. Tato operace může trvat déle, protože se testují opravdu všechny IP adresy klientů zadané v systému.

Clean INFECTED devices ( from previous check )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl cleaninfected
   - show vulnerable and infected devices and  REMOVE infection


Pokud předchozí akce zjistí infikovanou jednotku, tak je možné provést desinfekci. Tato operace provede připojení a desinfekci pouze těch jednotek, které jsou označeny jako infikované. To znamená, že před použitím této volby je potřeba spustit utilitu s parametry check, checkdevices nebo checkusers. V opačném případě nejsou zadně jednotky označené jako infikované a volba cleaninfected nic neudělá.

 

terminal

Jako povinný parametr je nutné zadat typ akce (check, checkdevices, checkusers, cleaninfected)
Jako nepovinný parametr je možné zadat uživatelská jména, které používáte pro přihlášení do jednotek Ubiquiti. Toto je nutné proto, že po úspěšném napadení je na Ubiquiti jednotku nahrán klíč pro přihlášení přes ssh bez zadání hesla. K tomu je však nutné znát uživatele, přes kterého se do systému připojuji. Pokud neznám uživatelské jméno, tak se na jednotku nepřipojím. Při testu zranitelnosti se zkouší uživatelské jméno ubnt (defaultní jméno) a uživatel admin. Pokud ani jedno z nich nepoužíváte, tak i při zranitelném systému toto script neodhalí, proto je nutné zadat jako další parametr jméno, které pro přístup používáte (heslo není potřeba). Následně se systém snaží připojit i přes tato uživatelská jména.

 

Zobrazení UBNT jednotek v ISPadmin

Po přihlášení do ISPadmin uvidíte informaci o Zranitelnosti zařízení UBNT:

ubnt upozorneni

 

V Ostatní Nástroje > Zranitelnost zařízení UBNT naleznete nástroj, který zobrazí zranitelná zařízení detekovaná utilitou podle návodu výše.

ubnt seznam

 

alert icon Zaškrtnutím checkboxu na konci řádku (možno všechny najednou, popř. inverzně zaškrtnout nevybrané) vyberete ta zařízení, u kterých chcete aktualizovat firmware - kliknutím na na konci stránky.

UBIQUITI - Security bug (úprava)

Upravený script

Při spuštění scriptu
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl
s parametrem check, checkdevices, checkusers nebo cleaninfected se zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat přesnější parametry scriptu:

IP addresses (all) ? : Můžete zadat seznam IP adres, které se mají proskenovat (vyjmenováním IP adres). Pokud nic nevyplníte, tak se IP adresy vezmou z databáze.
SSH PORT (22) ? : Defaultní pro ssh je port 22. Pokud je ssh na jiném portu, tak je možné zde tento ssh port zadat.
SSH usernames for connect ( ubnt, admin, mother) ? : Uživatelská jména, přes která se přistupuje do jednotek. Pokud není vyplněno, tak script zkouší ubnt, admin, mother.
DEBUG (yes) ? : Pokud vyberete yes, tak se na konzoli vypisuje průběh testu.

 

Nápověda


Check  devices from ISP admin bookmark ROUTERS
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl check             - show ONLY vulnerable and infected ROUTERS ( AP )

Check devices like AP ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkdevices      - show ONLY vulnerable and infected devices ( Acces points )

Check  END USER devices ....( may take along time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkusers        - show ONLY vulnerable and infected client end device

Clean INFECTED devices ( from previous check )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl cleaninfected     - show vulnerable and infected devices and  REMOVE infection

 

Více o Ubiquiti - security bug v changelogu verze 4.21, beta1.

Changelog 4.22 beta1

 

HROMADNÉ GENEROVÁNÍ SMLUV

 • Do systému byl implementován proces hromadného generování smluv, který nahrazuje již zastaralé "Hromadné generování dokumentů" z Ostatní Hromadné Dokument. Ta je tedy nyní odstraněna.
 • Hromadné smlouvy je nyní možné generovat v Nastavení Smlouvy Hromadné.
 • Generování probíhá jako smlouva samostatná, jen jsou zde filtry na vymezení klientů, kterým smlouvu vytváříte. Je zde také možné vybrat typ aktivní služby a tím se vytvoří právě tolik smluv klientovi, kolik aktivních má služeb.
 • Samozřejmostí je také nahrazování systémových proměnných a také automatický převod smluv do PDF.
 • V seznamu hromadně generovaných smluv je vidět kdo a kdy hromadnou smlouvu vygeneroval a také počet vygenerovaných smluv. Na počet je možné kliknout a zobrazit si výpis těchto smluv.
 • Smazáním takto hromadně vygenerovaných smluv odstraníte samozřejmě všechny smlouvy, které byly tímto způsobem vytvořeny.
 • V Kartě klienta je hromadně vytvořená smlouva označena ve sloupečku Hromadná smlouva icon check ok.

Changelog 4.24 beta1

Ostatní

 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Kontrola emailových adres. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí seznam klientů se špatně zadaným emailem.
 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Hromadné nastavení nagios notifikací (pro vybrané typy zařízení).
 • Do Ostatní Nástroje byla přidána nová možnost: Pozastavení klientského portálu. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat můžete zadat zprávu, která se zobrazí vašim kientům.

 

Changelog 4.24 beta5

Ostatní

 • Do formuláře pro zasílání hromadných emailů (Ostatní Hromadné E-mail) byl přidán filtr pro končící smlouvy, čímž se výrazně zjednoduší zasílání upozornění na blížící se konec smluv.
 • Byla přepsána stránka Ostatní Kontakt.

 

Changelog 4.26 beta1

OSTATNÍ

 • Byly přepsány tyto stránky v Ostatní:
  Volné SMS
  NástrojeDuplicitní MAC adresy
  NástrojeDuplicitní MAC adresy v Access List
  NástrojeKlientské grafy
  ImportVOIP přehledy
 • Ostatní Hromadné E-mail: V menu Odesílatel lze zvolit možnost Zadat vlastní email a následně vyplnit vlastní email a jméno. Tato možnost je užitečná, pokud jako odchozí adresu nechcete použít jednu ze systémových emailových adres.
 • Do Plánování Kalendář - - byla přidána možnost zapnout/vypnout zobrazení nespecifikovaných úkolů.
 • Byla upravena funkčnost ramdisku. Nyní se ukládají mimo denní zálohy i 2 měsíční zálohy zpětně, které se vytváří vždy k 28. v měsíci. Také důrazně doporučujeme při každém restartu nebo vypnutí systému provést zastavení ramdisku příkazem /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop. Tímto příkazem se provede záloha aktuálního stavu ramdisku na disk a provede se jeho korektní zastavení. Po startu systému poté dojde k automatickému obnovení ramdisku z poslední funkční zálohy.
 • Bylo opraveno zobrazení grafů sdílených tarifů.
 • Byla přidána kontrola frekvenčního pásma, které používají meteoradary. Platí pouze pro ČR.
 • Byly navýšeny limity pro počet záznamů v historii (Statistiky Historie), aby se optimalizovalo zobrazení hlášení o nutnosti jejího promazání.
 • Do Ostatní Nástroje byl doplněn nástroj Přehled zobrazení informační stránky. Na této stránce je možné vidět, komu se zobrazila informační stránka dle zvolené šablony, a potom stav, zda tuto zprávu klient potvrdil () či nikoliv (červeně podbarvený řádek).
 • Byla opravena chyba při odesílání emailů na nové gTLD domény prvního řádu, které mají více než 4 znaky.

Changelog 4.28 beta3

Ostatní

 • Byla přepsána a vylepšena stránka Ostatní Mapa. V případě problémů se zobrazením dat na mapě si prosím zkontrolujte, zdali máte nastavenou veřejnou IP adresu ISPadmin serveru v položce ispadmin_public_address v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • Byl přepsán nástroj Změna tarifu v Ostatní Nástroje

 

Changelog 4.30 beta1

OSTATNÍ

 • Ostatní Hromadné E-mail: Do formuláře byl přidán nový filtr - Přípojný bod.
 • Ostatní Volné SMS: Nyní můžete do příslušného pole zadat více než jedno telefonní číslo. Čísla oddělujte čárkami nebo středníky.
 • Byl odebrán nástroj Prodlení platby v Ostatní Nástroje: Faktury po splatnosti je možné zobrazit v záložce Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky.
 • Byl odebrán nástroj Historie emailů v Ostatní Nástroje: Aktuálně se historie emailů promazává v záložce Statistiky Historie Nastavení.

 

Changelog 4.31 beta1

OSTATNÍ

 • Byla přepsána stránka Ostatní Import VoIP import.
 • Byla přepsána stránka Ostatní Zálohy Systém.
 • Oprava - Ostatní Hromadné Email - Při odebrání šablony došlo k chybě serveru.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika