Plánování

Jedná se o modul pro přehledné organizování úkolů a plánů včetně evidence vzniklých servisních zásahů a jejich řešení technickými pracovníky.

Nastavení chování modulu lze provést v Nastavení Systémové nastavení Plánování, kde si můžete upravit chování modulu dle Vašich potřeb.

Dále je vhodné upravit nastavení oprávnění zápisu do Plánování v Nastavení Administrátoři. Zde může např. hlavní technik, správce plánování či asistenční služba plánovat úkoly pro každého technika. Technici pak mají přístup do svého denního plánu, kde mohou zjistit co, kdy a kde je nutné daný den vyřešit.

Dále v Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů si můžete nadefinovat vlastní typy úkolů, kterými se úkoly označují.

Modul Plánování zajišťuje zejména:

  • Přidání nových úkolů do plánu pro servisního technika.
  • Přehled naplánované práce všech servisních techniků.
  • Sledování pracovního vytížení všech techniků.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika