Fakturace

 

Tato záložka slouží k tomu, aby měl klient přehled o svých fakturách, úhradách a celkové bilanci.

 

alert icon Aby se tato záložka klientovi zobrazila, je nutné nastavit parametr ci_display_invoices_tab v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta na 1.

 

V pravém horním rohu stránky si klient může v rozbalovacím menu vybrat rok, který chce zobrazit.

 

Celková bilance klienta

 • alert icon Tato část se zobrazuje, pouze pokud je položka ci_display_balance v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta nastavena na 1.
 • Zeleně označená částka znamená přeplatek a červeně označená částka nedoplatek.

 

Rozpis plateb za rok XXXX

 • alert icon Tato část se zobrazuje, pouze pokud je položka ci_display_payment_details_tab v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta nastavena na 1.
 • Základní přehled plateb v daném roce. Na časových osách jsou barevně vyznačeny stavy plateb u konkrétních služeb klienta.
 • Stavy plateb:

  Nefakturováno

  Zaplaceno po splatnosti

  Nezaplaceno ve splatnosti

  Nezaplaceno po splatnosti

  Zálohová faktura

 

Vystavené faktury klienta

 • Souhrn vystavených faktur se všemi detaily: fakturační období, specifický symbol, datum vystavení, datum splatnosti, částka s DPH, částka k úhradě, uhrazeno, bilance, stav úhrady a zaúčtovaný přeplatek.
 • Možnost exportu do PDF, tisku a platby PayPalem (u neuhrazených faktur).
 • alert icon V položce ci_display_invoices_for_the_last_x_monthsNastavení Syst. nastavení Portál klienta si můžete nastavit, za jak dlouhé období (v měsicích) se mají faktury zobrazit.

 

Hotovostní platby klienta

 • alert icon Tato část se zobrazuje, pouze pokud je položka ci_display_cash_payments v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta nastavena na 1.
 • Souhrn hotovostních plateb, které klient provedl na pokladně firmy.
 • Možnost exportu do PDF nebo tisku.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika