Changelog 4.16 beta1

PORTÁL KLIENTA

  • Kompletně přepsaný Portál klienta.
  • Vzhled je nastaven do defaultního zobrazení. Jediné, co bylo možné přenést z předchozí verze, je logo. Pokud bylo nastaveno správně, mělo by být funkční i v nynějším novém klientském portálu.
  • Barevné rozlišení je nyní v červeném (red) zobrazení a jsou k dispozici další přednastavené barevné profily blue, green a orange. Mezi nimi je možné přepínat v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID "tech_support_theme" (nově ci_skin_theme).
  • Přihlášení do klientského portálu z externího přihlašovacího formuláře je i nadále možné, jen je potřeba změnit odkaz po odeslání na http://domain.where_is_ispadmin_client_interface/sign/?do=signInForm-submit
  • Jak si nastavit Klientské rozhraní
  • Klíče (ID) byly zcela přejmenovány. Nově začínají ci_ (client interface) a lépe vystihují podstatu nastavovaného klíče. Popis ke klíčům zůstal nezměněn.
  • Nově je možné si nastavit počet měsíců zpětně pro zobrazování faktur v Klientském portálu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID ci_display_invoices_for_the_last_x_months.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika