Klient se nemůže přihlásit do klientského portálu

Jestliže se klient nemůže přihlásit do klientského portálu, zpravidla se jedná o tyto situace:

  • Není vygenerované nebo zadané žádné přístupové heslo v kartě klienta. Je tedy potřeba heslo vyplnit.
  • Pokud je vyžadováno vyplnění emailové adresy nebo čísla mobilního telefonu, tak se po přihlášení klienta do klientského portálu provede kontrola, zda má klient kontaktní údaje vyplněny. Pokud ne, tak je klient po přihlášení vyzván k zadání těchto údajů, jinak ho systém dále nepustí. Více v Nastavení Systémové nastavení Portál klienta

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika