Více položek v políčku email a telefonní číslo

V každém políčku, kde je v systému možné zadat emailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, je možné zadávat více položek. Pro oddělení jednotlivých položek použijte znak čárky "," nebo středníku ";".

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika