Propsání přihlašovacích údajů do klientského portálu na fakturu

V Fakturace Nastavení Fakturační skupiny při přidávání nové skupiny () nebo editaci stávající icon edit:

Sekce Fakturační údaje, pole Dodatek
Propisuje se na každou fakturu. Je potřeba uvést tyto dvě proměnné: $USERNAME$ (Klientské jméno) a $PASSWORD$ (Heslo).
Text zadaný v dodatku může tedy vypadat třeba takto: Všechny vystavené faktury si můžete prohlédnou také v elektronické podobě v klientském portálu, přístupové údaje jsou: Klientské jméno: $USERNAME$ Přístupové heslo: $PASSWORD$

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika