Nástěnka

ISPadmin - Správa klientů

Informační stránka pro administrátory systému ISPadmin k zanechávání vzkazů, upozornění a dalších užitečných informací jako například dny dovolené, nepřítomnost technika nebo nemocenská.

 

+ Přidej novou zprávu

Skupina Klienti Nástěnka Skupiny
Autor Jméno přihlášeného administrátora
Předmět Předmět zprávy
Barva Barva pro označení příspěvku. Barvu je vhodné volit podle druhu zprávy nebo její důležitosti, např. zprávy o dovolených mohou být označeny vždy žlutě, firemní schůze modře a odstávka systému třeba červeně.
Zpráva HTML editor textu

vyhledávání

Skupina Vyhledání zpráv podle jejich skupiny
Fulltext Fulltext vyhledává v polích Předmět, Zpráva, Autor.

Hledej Spustí vyhledávání
Výchozí

Vymaže vyhledávací políčka

Každou zprávu lze v přehledu zpráv

icon edit Editovat
icon delete btsp Vymazat

Skupiny zpráv
Pro zvýšení přehlednosti je možné přiřadit zprávy ke skupinám a dále je podle skupiny filtrovat. Vytvoření skupiny v Klienti Nástěnka Skupiny

+ Přidej novou skupinu Pro přidání vyplňte název přidávané skupiny
Počet Počet zpráv ve skupině
icon edit Editace názvu skupiny
icon delete btsp Výmaz skupiny. Skupinu, která obsahuje zprávy (Počet <> 0), nelze vymazat. Pro odstranění skupiny je nutné nejdříve všechny zprávy v této skupině odstranit nebo přiřadit k jiné skupině.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika