VoIP

ISPadmin - Správa klientů

Klienti, kteří mají aktivní službu VoIP (NastaveníTarifyVoIP).

VoIP je služba umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

 Zobrazit další IP telefony  Zobrazí VoIP telefony podřízené dané IP adrese.

FILTR

Seznam klientů je možné filtrovat dle zobrazených kritérií.

Fulltext nevyhledává ve všech polích, ale z důvodu nezatěžování serveru pouze v těch důležitých (např. jméno, ulice, město, psč, firma, telefon, mobil, zákaznické číslo, SIPO, zastupující osoba, přiřazené VS, interní poznámka, atd.).

icon info2 Můžete nastavit minimální počet znaků, které musí administrátor zadat, aby bylo vyhledávání aktivováno. Nastavení se provádí v editaci administrátora parametrem Omezené vyhledávání klientů v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

 Výchozí Vymaže z filtru všechny hodnoty a zobrazí všechny záznamy.

SLOUPCE

Po najetí kurzoru nad jméno klienta se zobrazí informační okno s detaily klientského účtu.
Všechny záznamy lze seřadit podle každého z uvedených sloupců. Kliknutím do záhlaví sloupce seřadíte celý výpis dle požadovaného záznamu. Prvním kliknutím vzestupně, druhým kliknutím pak sestupně.

Fakturační období

Nastavuje se v Aktivních službách, možnosti jsou: - Nefakturovat, icon billing periods 1 new Měsíčně, icon billing periods 3 new Čtvrtletně, icon billing periods 6 new Pololetně, icon billing periods 12 new Ročně

Klientské číslo

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Klient

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Adresa

Adresa bydliště, popř. adresa instalace. Zobrazuje se přednostně adresa instalace, pokud je odlišná od bydliště. Adresa instalace se nastavuje u Aktivní služby.

IP adresa IP adresa vztahující se k dané službě VoIP.
Telefonní číslo

Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.

Konfigurační soubor icon check okkonfigurační soubor je generován, icon check kokonfigurační soubor generován není

Typ Primární / sekundární

Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Cena za měsíc

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

icon statistics blue Zobrazit statistiku Internetu

Zobrazí se Karta klienta se statistikou Internetu.


Základní graf, zobrazuje využití přidělené linky na aktuální den, po kliknutí se zobrazí detailní statistika přenesených dat, kde je zobrazen denní, týdenní, měsíční a roční graf.
icon map Zobrazit na mapě

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

icon edit Upravit

Úprava služby na Kartě klienta. Otevře obrazovku shodnou se zadáním nové služby.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika