IPTV

ISPadmin - Správa klientů

Klienti, kteří mají aktivní službu IPTV (NastaveníTarifyIPTV).

IPTV je služba poskytování televize přes Internet, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě. K přijímání se používá zařízení Set Top Box. Jejím účelem je přinést zákazníkovi širší nabídku televizních programů a širokopásmových datových služeb. Dalším významným atributem je schopnost přenášet obraz ve vyšší kvalitě, než když je přenášen analogovým signálem.

Zobrazit set-top boxy Zobrazí všechny set-top boxy u klienta. U aktivních set-top boxů se ve sloupci Adresa zobrazí icon graph. Kliknutím na tuto ikonu je možné provést Ping na příslušnou IP adresu.

FILTR

Seznam klientů je možné filtrovat dle zobrazených kritérií.

Fulltext nevyhledává ve všech polích, ale z důvodu nezatěžování serveru pouze v těch důležitých (např. jméno, ulice, město, psč, firma, telefon, mobil, zákaznické číslo, SIPO, zastupující osoba, přiřazené VS, interní poznámka, atd.).

icon info2 Můžete nastavit minimální počet znaků, které musí administrátor zadat, aby bylo vyhledávání aktivováno. Nastavení se provádí v editaci administrátora parametrem Omezené vyhledávání klientů v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

 Výchozí Vymaže z filtru všechny hodnoty a zobrazí všechny záznamy.

SLOUPCE

 iconopen

Kliknutím na tuto ikonu vysunete nabídku, ve které zaškrtáváním můžete nastavit zobrazené sloupce (Nastavení tabulky), sloupce, které se přidají do tiskové sestavy (Nastavení tisku) a Nastavení vyhledávání. Poté stiskněte Uložit a následně iconoffright. Nastavení se ukládá pro přihlášeného administrátora.

 

icon info2 Vypnutím nepotřebných sloupců zvýšíte rychlost načítání stránky.

 

Všechny záznamy lze seřadit podle každého z uvedených sloupců. Kliknutím do záhlaví sloupce seřadíte celý výpis dle požadovaného záznamu. Prvním kliknutím vzestupně, druhým kliknutím pak sestupně.


Po najetí kurzoru nad jméno klienta se zobrazí informační okno s detaily klientského účtu. Kliknutím na jméno konkrétního klienta se zobrazí Karta klienta.

 

Fakturační období

Nastavuje se v Aktivních službách, možnosti jsou: - Nefakturovat, icon billing periods 1 new Měsíčně, icon billing periods 3 new Čtvrtletně, icon billing periods 6 new Pololetně, icon billing periods 12 new Ročně

Jméno klienta

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.


Název

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.


Adresa

Adresa bydliště, popř. adresa instalace. Zobrazuje se přednostně adresa instalace, pokud je odlišná od bydliště. Adresa instalace se nastavuje u Aktivní služby.


Tarify

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Cena za měsíc

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.


Bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

Počet set-top boxů Počet set-top boxů klienta. Po kliknutí na číslo počtu set-top boxů se zobrazí řádky s příslušnými set-top boxy.
U aktivních set-top boxů se ve sloupci Adresa zobrazí icon graph. Kliknutím na tuto ikonu je možné provést Ping na příslušnou IP adresu.
icon edit Upravit

Úprava služby na Kartě klienta. Otevře obrazovku shodnou se zadáním nové služby.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika