Statistika Internetu

ISPadmin - Správa klientů

Zobrazuje informace o službě Internet včetně grafu přenesených dat. Z této části klientské karty lze vyčíst technické podrobnosti o přiřazené službě, o tarifu, který klient využívá, a především objem datového toku v přehledném grafu s roční historií.

   Zobrazit odstraněné služby Zobrazí níže popisované informace i pro služby, které byly klientovi odebrány.
Název služby

Slouží k identifikaci stejných služeb stejné kategorie (např. Internet) u daného klienta. Není potřeba vyplňovat, pokud bude mít klient přiřazenou pouze jednu službu stejné kategorie.

IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.


Kliknutím na IP adresu spustíte PING (10 paketů o velikosti 1472 B), tím si můžete ihned otestovat stav spojení na klienta.
Kliknutím na Otevřít si zobrazíte webové administrační rozhraní zařízení, k čemuž je potřeba nastavit cílový port (80, 8080, 8088 atd.) v detailu každé služby.
 MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

 Download Rychlost přijímání dat podle zadaného tarifu dané služby
Upload Rychlost odesílání dat podle zadaného tarifu dané služby
Základní rychlost

Rychlost pro download / upload podle nastaveného tarifu, popř. invididuálně nastavené služby před aplikací datového omezení pomocí FUP.

 Tarif Zvolený tarif definovaný pro danou službu. Podle tarifu se automaticky vyplní související položky (Download, Upload, Cena, Popis tarifu na faktuře).
Při individuálním nastavení se zde zobrazí Neuveden.
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny

■ online
■ offline


Kliknutím na jméno routeru se spustí PING.
Přípojný bod

Přípojný bod je wireless karta routeru, přes který klient přistupuje do vaší sítě. Nastavení přípojných bodů v Hardware Routery Všechny, Nastavení - Přípojné body.

V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

Koncové zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Kliknutím na Otevřít si zobrazíte webové administrační rozhraní zařízení, k čemuž je potřeba nastavit cílový port (80, 8080, 8088 atd.) v detailu každé služby.
Koncové zařízení klienta

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.


Kliknutím na Otevřít si zobrazíte webové administrační rozhraní zařízení, k čemuž je potřeba nastavit cílový port (80, 8080, 8088 atd.) v detailu každé služby.
Data za měsíc Množství dat (Download/Upload) přenesených za měsíc. Kliknutím na tuto hodnotu si zobrazíte výpis přenesených dat.
Vynulovat FUP slouží k vynulování statistiky aktuálního měsíce.
Cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

 Věrnostní sleva

Sleva zadaná v nastavení služby.

 
Paušální cena

Částka připočítávaná měsíčně k ceně služby.

Umístění

Adresa bydliště, popř. adresa instalace. Zobrazuje se přednostně adresa instalace, pokud je odlišná od bydliště. Adresa instalace se nastavuje u Aktivní služby.

Telefon, Mobil

Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.

Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.

E-mail

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Smlouva do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.

Klienta přidal

Název účtu administrátora, který přiřadil danému kontaktu službu Internet s informací o čase a datu.

Poslední úprava

Datum a čas poslední úpravy služby Internet u klienta.

Poznámka

Text poznámky ke konkrétní službě (Aktivní služby), odlišovat od klientské poznámky na Kartě klienta.

FUP start Počátek omezeného připojení na základě FUP
FUP end Konec omezeného připojení na základě FUP
FUP data Přenesená data omezeného připojení na základě FUP
FUP aktivní do Konec omezeného připojení, pokud je ještě aktivní.

Další IP adresy
Ostatní IP adresy klienta

Grafy přenesených dat
Statistika přenesených dat daného klienta k aktuálnímu dni. Kliknutím na obrázek grafu se zobrazí detailní statistika s denním, týdenní, měsíčním a ročním grafem.

Statistika pingu

Statistika pingu pro daného klienta k aktuálnímu dni. Kliknutím na obrázek grafu se zobrazí detailní statistika s denním, týdenní, měsíčním a ročním grafem.

Statistika WIFI signálu
Statistika WIFI signálu pro daného klienta k aktuálnímu dni. Kliknutím na obrázek grafu se zobrazí detailní statistika s denním, týdenní, měsíčním a ročním grafem.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika