Aktivní služby

ISPadmin - Správa klientů

Přehled všech služeb přiřazených klientovi. Zobrazení služeb lze filtrovat podle typu služby, které jsou nastavené v systému: Nastavení Aktivní služby Obecné.

Ve výpisu typů služeb se zobrazuje v rohu počet daných aktivních služeb klienta (včetně pozastavených).
Růžově podbarvená služba je službou pozastavenou.

+ Přidání nové služby Otevře obrazovku pro přidání nové služby klientovi.
icon lupa disZobrazit odstraněné služby Zařadí do výpisu aktivních služeb i služby, které byly dříve odstraněny
 Obnovení zrušené služby Umožní zrušenou službu obnovit pomocí obrazovky na editaci služby.
Celková měsíční platba klienta Souhrnná cena za všechny služby využívané klientem
 Upravit

Úprava služby na Kartě klienta. Otevře obrazovku shodnou se zadáním nové služby.

 Odeslat nastavení na mail Výpis klientského nastavení
 Přesunout službu

Možnost přesunout službu k jinému klientovi. Zobrazí se seznam klientů, kterým lze službu přesunout. V seznamu lze vyhledávat podle jména. Po vybrání nového klienta stiskněte icon import a následně potvrďte OK.

 icon check ko greyOdstranit

Odstranění služby klientovi. Odstraněná služba není přímo smazána ze systému, ale pouze deaktivována a skryta ze seznamu aktivních služeb.

 Výpis hovorů Výpis hovorů klienta služby VoIP nebo Mobil.

 

Služby Internet je možné řadit dle názvu (tlačítko Seřadit služby podle názvu) nebo ID (tlačítko Seřadit služby podle ID).

 přenesená data

Zobrazí výpis přenesených dat pro daného uživatele podle měsíců pro vybraný rok.
icon lupa zobrazí výpis přenesených dat pro vybraný měsíc podle dnů.

 další IP adresy Další IP adresy přiřazené k této službě. Používá se v případě, že má klient připojeno například více počítačů a nepoužívá router (což je vhodnější řešení). Kliknutím je možné přidat další IP adresu.
 podřízené služby Další IP klienta na jiném přípojném bodě. Možnost přidat další službu.
 monitorování klienta

Statistika pingu pro daného klienta k aktuálnímu dni. Kliknutím na obrázek grafu se zobrazí detailní statistika s denním, týdenní, měsíčním a ročním grafem.

 V UR je/není zobrazen graf pingu Informace o tom, zda je nebo není v klientském portálu zobrazen graf pingu.
Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

 
Smlouva do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Poznámka

Text poznámky ke konkrétní službě (Aktivní služby), odlišovat od klientské poznámky na Kartě klienta.

 
Instalační poplatek

Cena za instalaci, jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.

Tarif

Tarif, který byl přiřazen službě při jejím vytváření nebo editaci. Pokud nebyl zvolen žádný tarif, zobrazuje se hodnota Neuveden, nastavení služby je tedy individuální (Download, Upload, Cena, Sleva, apod.) a nezávisle na přednastavených tarifech.

Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

Rychlost

Přidělená rychlost, která je nastavená v detailu služby, buď přímo definovaným tarifem (přidání tarifu k aktivní službě, nastavení tarifů) nebo individuálně.

 
Router

Zařízení, ke kterému je zákazník připojen. Routery se nastavují v Hardware Routery Všechny


Kliknutím na jméno routeru se zobrazí detail routeru v Hardware Routery
Kliknutím na router update lze provést update konfigurace routeru.
IP adresa klienta

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

NAT IP

NAT IP adresa přidělená klientovi. IP pools se nastavují v Nastavení IP Pools IP Pools NAT

Primární DNS

Hlavní server pro překlad DNS jmen na IP adresy. Zde je vhodné nastavit IP adresu serveru s instalací ISPadmin. ISPadmin obsahuje nakonfigurovaný cache-only DNS server, který bude uchovávat překlad požadavků z Vaší sítě pro rychlejší vyřízení následných dotazů.

Sekundární DNS

Záložní DNS server pro překlad DNS jmen. Můžete nastavit například vlastní DNS server nebo DNS server Vašeho poskytovatele Internetu, případně adresu Google DNS serveru - 8.8.8.8.

Gateway

Výchozí brána pro klientské zařízení.

 
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

MAC adresa konc.zařízení

Fyzická adresa bridge. MAC adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení (CPE) poskytnuté providerem, které pracuje v režimu bridge. Pokud není MAC adresa uvedena, tak se ji systém pokusí zjistit automaticky. Systém každou hodinu kontroluje ARP tabulku všech routerů a v případě, že nalezne IP adresu, tak automaticky doplní i MAC adresu.
Informace o nalezených MAC adresách je možné zobrazit v Statistiky Historie, MAC adresy.

IP adresa koncového zařízení

IP adresa koncového zařízení se zadává pouze v případě, že má klient nějaké HW zařízení, které pracuje v režimu bridge. To znamená, že klient má dvě IP adresy. Toto je IP adresa koncového zařízeni (CPE) poskytnutého providerem sloužící např. k příjmu wifi signálu a je umístěné např. na stožáru u antény. IP adresa slouží k přístupu na toto zařízení a k jeho managementu.

Kliknutím na jméno koncového zařízení/IP adresu se spustí PING.
Hardware koncového zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Info

Systémová informace ke službě, např. Připojen, Služba pozastavena apod.

 

Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

 
Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Smlouva do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Poznámka

Text poznámky ke konkrétní službě (Aktivní služby), odlišovat od klientské poznámky na Kartě klienta.

 
Instalační poplatek

Cena za instalaci, jedná se pouze o informační záznam, který se nepřenáší do fakturace.

Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

Set-top box

Číslo, IP adresa a MAC adresa set-top boxu. Kliknutím na IP adresu se spustí ping na daný set-top box. Set-top box se přidává při přidávání/editaci služby IPTV.

 

 

Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Dealer

Obchodní zástupce, který uskutečnil prodej dané služby. Provize dealerovi může být v % nebo Kč. Nastavení se provádí v Nastavení Administrátoři Dealeři.

 
Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

Stav

Systémová informace ke službě, např. Připojen, Služba pozastavena apod.

 

 

Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

 

 další IP telefony Přehled čísel IP telefonu. Možnost zadat další IP telefony, které budou patřit k této VoIP službě.
Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

Telefonní číslo

Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.

Seznam všech IP telefonů zadaných v systému je v Statistiky IP telefony
IP

IP adresa VoIP telefonu.

Kliknutím na IP adresu se otevře nové okno s danou IP adresou.

 

Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období

Možnosti jsou: bez fakturace, měsíčně, dvouměsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Výhodné pro zarovnání na kvartály kvůli DPH je čtvrtletní fakturační období.

Zarovnání na kvartály lze vypnout v Fakturace Nastavení Obecné, ID floating_period.

 

Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

Info

Systémová informace ke službě, např. Připojen, Služba pozastavena apod.

 

Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Adresa instalace

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

 
Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období Pouze měsíčně, popř. bez fakturace
Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Telefonní číslo

Přidělené telefonní číslo přidělené od virtuálního operátora. Čísla se do systému přidávají v Nastavení Aktivní služby Mobil Čísla.

Kliknutím na jednotlivé číslo se zobrazí výpis hovorů
Podrobnosti

Přehled informací podle nastavení tarifu, popř. ručního nastavení služby.

 

Typ služby Jedná se o systémově nastavený typ služby související s Vlan.
Výsledná cena

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Fakturovat samostatně

Výchozí chování fakturace je, že v případě více služeb jednoho klienta se všechny sloučí na jednu fakturu. Jestliže je potřeba fakturovat některou ze služeb samostatně, tak se takto označí.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

Fakturační období Zatím pouze možnost bez fakturace, jelikož fakturační modul ještě není na službu xxxx navázán.
Vytvořeno

Datum, kdy byla služba vytvořena, a informace o tom, který administrátor službu vytvořil.

Tarif Jeden z tarifů nastavených v Hardware xxxx Nastavení Tarif.
Rychlost Rychlost podle nastavení tarifu.
OLT/ONT Informace, na kterém OLT, slotu, portu a ONT je klient připojen.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika