Radius

ISPadmin - Správa klientů

Záložka se zobrazuje pouze v případě, pokud má klient aktivní službu typu Radius. Zároveň je nutné při nastavení služby uvést Radius jméno, popř. MAC adresu klienta. Z klientského nastavení souvisejícího s Radiusem se zobrazuje:

Poslední přihlášení Datum a čas poslední přihlášení klienta
Uživatelské jméno Uživatelské jméno Radius
Heslo Heslo k Radius
Uzamknout klienta Informace, zda je klient uzamčen na konkrétní router
Tarif Radius tarif

Dále se zobrazují položky z konkrétních tabulek vztahující se k danému klientovi, např. Položky v tabulce klientů, Položky v tabulce atributů apod.

V Logu ověření je vidět historie ověření dané služby klienta.

Uživatelské jméno Uživatelské jméno nebo MAC adresa, se kterou byl klient ověřen přes Radius.
Router Název routeru v ISPadminu
Čas připojení Čas, kdy byl klient ověřen a připojen.
Čas odpojení Čas, kdy byl klient odpojen.
Délka připojení Doba, po kterou byl klient připojen.
Download Množství stažených dat klientem
Up Množství odeslaných dat klientem
MAC adresa klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

Hotspot name SSID routeru
Přidělená IP adresa IP adresa, která byla klientovi přidělena po jeho ověření přes Radius.
Typ připojení Např. Ethernet

Ručně přidané atributy
Ve zvláštních případech můžete chtít ručně přidat atribut jen u konkrétního klienta. V této tabulce se zobrazuje přehled již zadaných ručních atributů.
Pomocí + Přidat atribut lze přidat další ruční atribut.

Tabulka Tabulka, kam se zapisuje atribut; (rad_check nebo rad_reply)
Dodavatel Dodavatel hardware, ze kterého se načítají atributy
Atribut Název přidávaného atributu. Atributy se dynamicky načítají podle vybraného dodavatele hardware.
op Operant, který se váže k následující položce hodnota.
Value Doplňte hodnotu podle zvoleného atributu

Po vyplnění tabulky klikněte na Uložit.

Zapnutí nebo vypnutí synchronizace ručně přidaných atributů můžete nastavit v Nastavení Systémové nastavení Mikrotik, ID radius_sync_manually_added_attributes (1 = zapnuto, 0 = vypnuto).

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika