Smlouvy

ISPadmin - Správa klientů

Lze přidávat danému klientovi různé druhy předdefinovaných smluv, např. Smlouva o pronájmu, Všeobecná smlouva, Předávací protokol, Fakturace, Upomínka, Informační dopis, Smlouva o poskytování služby, atd. Vytváření vlastních vzorů smluv se provádí v Nastavení Smlouvy. Více o vzorech smluv můžete nalézt zde. Výhodou předpřipravených smluv je možnost použití systémových proměnných. Při vytváření smlouvy se veškeré použité proměnné nahradí skutečnými údaji klienta (jméno, adresa, tarify, ceny, atp.). Tímto způsobem můžete jednoduše vygenerovat velké množství dokumentů s osobními údaji klientů a aktuálními informacemi o jejich službách. Výsledný dokument můžete použít jako vzor smlouvy pro všechny klienty.

 

+ Nová smlouva : Přidat novou smlouvu

Název Název smlouvy, automaticky se vyplní podle vybraného vzoru. Lze změnit.
Popis Libovolný popis dané smlouvy. Pole není povinné.
Typ smlouvy Typ smlouvy podle Nastavení Smlouvy. Podle typu smlouvy se nabízí příslušné vzory smluv.
Vzor Vzor nově přidávané smlouvy - viz Nastavení Smlouvy
Služba Smlouvu lze přizpůsobit konkrétní službě daného klienta. V rozbalovacím menu se zobrazují aktivní služby klienta.
Zahrnout zboží klienta do smlouvy Pokud zaškrtnete tento checkbox, budete moci zahrnout zboží klienta a údaje o něm do smlouvy.

 

Zahrnout zboží klienta do smlouvy:

 

  • Proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena novou proměnnou: $CLI_GOODS[column][number]$
  • Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech smluv, které se vkládají do systému v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory.
  • [column]: V šabloně zadáte místo "column" označení konkrétního sloupce (např.: SUPPLIER). Správné označení najdete v následujícím seznamu:

 

Dodavatel SUPPLIER
Druh zboží GROUP
Typ zboží ITEM_TYPE
Popis DESC
Čárový kód BARCODE
Výrobní číslo SERIAL_NO
MAC MAC
Nákupní cena PURCHASE_PRICE
Prodejní cena SALE_PRICE
Počet QUANTITY
Záruka WARRANTY

 

  • [number]: V šabloně zadáte místo "number" číslo (1, 2, 3, ...). S pomocí těchto čísel budete v Kartě klienta / Smlouvy / Nová smlouva schopni přidávat na smlouvu konkrétní zboží. První zaškrtnutý checkbox = [1], druhý zaškrtnutý checkbox = [2], ...

 

V přehledu smluv klienta je možné zvolit:

 

Zobrazovat v KP Zobrazení v Klientském portálu

icon check okPovoleno
icon check koZakázáno

Kliknutím na ikonu lze mezi nimi přepínat.
icon rtf  icon pdf1 Zobrazení náhledu smlouvy
Hromadná smlouva Informace, zda smlouva byla hromadně vygenerována.
icon edit Editace smlouvy se provádí pouze nahráním souboru s novou smlouvou. Podprované jsou formáty .rtf, .doc a .docx
Odešle smlouvu na email uvedený na kartě klienta. Smlouva se odešle v příloze. Tělo emailu může vycházet z emailových šablon, lze také využít systémových proměnných. Přikládat lze i dokumenty z Ostatní Dokumenty, popř. vybrat dokument z disku počítače.
icon check ko grey Výmaz konkrétní smlouvy z klientské karty.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika