Historie

ISPadmin - Správa klientů

Přehledné zobrazení historie všech událostí souvisejících s účtem daného klienta.
Systém si pamatuje naposledy zobrazené události a při otevření karty Historie je zobrazí.

Veškeré zaznamenané události jsou uloženy na centrálním místě Statistiky Historie.

  Vybere typ změny. U každé skupiny existuje individuální typ změny podle povahy věci. Změny lze vybrat buď na celou skupinu, nebo u každé podskupiny.

 

Rozbalovací menu umožňuje vybrat z následujících skupin. Každá skupina pak obsahuje své podskupiny, např. skupina Klienti, podskupina Karta klienta, další podskupina Služby atd. :

 

Klienti

Každý záznam obsahuje upravenou položku s hodnotou před a po změně, datum a čas změny a také kdo změnu provedl. Z důvodu zachování určité vypovídací hodnoty není možné záznamy v historii jakkoliv upravovat či dokonce mazat. Proto budete mít vždy dobrý přehled o tom, kdo a kdy provedl konkrétní úpravy a nastavení. Díky této funkci můžete tedy kdykoliv snadno určit, který správce systému je odpovědný za případné chybné nastavení služeb atd.

SMS Historie všech SMS týkajících se klienta. Obsah SMS je rovnou zobrazen v přehledu.
E-maily Historie všech emailů týkajících se klienta. Kromě jiných důležitých informací je zde možné najetím na konkrétní email zobrazit text konkrétního odeslaného emailu.

 

Historie

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika