Odstranit klienta

ISPadmin - Správa klientů

Odstraněný klient nebude přímo smazán ze systému, ale pouze vyjmut ze seznamu aktivních klientů. Odstraněné klientské účty, jejich služby a fakturace zůstávají tedy v systému i nadále zachovány. Jsou deaktivovány a nebudou běžně zobrazeny.

Všichni odstranění klienti jsou v Statistiky Odpojení klienti.

Obnovení klienta Kliknutím na jméno klienta v Statistiky Odpojení klienti se zobrazí Karta klienta. Kliknutím na Obnovit klienta dojde k zařazení klienta do aktivních kontaktů.
Vymazání klienta ze systému Kliknutím na icon delete btsp definitivně vymažete klienta ze systému.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika