Historie

 

Na této stránce máte přehled o všech emailech odeslaných ze systému ISPadmin. V menu na levé straně si můžete vybrat, které typy emailů chcete konkrétně zobrazit (např. automatické upomínky, fakturační emaily, emaily z Karty klienta).

 

Přehled samotný vždy obsahuje informace o tom, kdy byl daný email odeslán, komu byl odeslán, na jakou adresu, s jakým předmětem a jakou zprávou, zdali byl odeslán úspěšné, zdali obsahoval přílohu, jakou měl prioritu a kdo jej odeslal.

 

Pomocí filtru Priorita si můžete nechat zobrazit jen emaily s určitou prioritou. V seznamech lze taktéž fulltextově vyhledávat. Jednotlivé záznamy máte možnost řadit dle konkrétního sloupce kliknutím na záhlaví tohoto sloupce. Do původního stavu se navrátíte kliknutím na Výchozí.

 

  Vybere typ změny. U každé skupiny existuje individuální typ změny podle povahy věci. Změny lze vybrat buď na celou skupinu, nebo u každé podskupiny.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika