SMS

 

Na této stránce se zobrazuje fronta neodeslaných SMS. (O nastavení SMS brány zde)

 

V přehledu máte informace o telefonním čísle, na které má být konkrétní zpráva odeslána (v závorce je taktéž uvedeno jméno, ke kterému je dané číslo přiřazené), o textu zprávy a o času uložení. Jednotlivé SMS můžete z fronty odstranit kliknutím na ikonu icon delete btsp.

 

Pokud není v tabulce ani jeden záznam, znamená to, že ve frontě žádná SMS není (všechny byly již odeslány). Pokud zde jsou nějaké SMS, tak je možné je všechny hromadně odstranit kliknutím na Smazat neodeslané SMS z fronty.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika