Statistiky klientů

 

Tato sekce obsahuje souhrny statistik klientů dle typu připojení a dle tarifu, jakož i přehled výpovědí klientů. 

 

 

Na této stránce máte souhrn statistik podle typu připojení.

 

Typy připojení v přehledu:

 

 • VoIP
 • WiFi
 • Kabel
 • FTTB
 • FTTH
 • FTTx
 • Přístup k internetu bez limitu přenesených dat
 • CATV
 • DVBC
 • IPTV

 

Data se vyčítají 1x měsíčně, a to vždy poslední den v měsíci. K dispozici jsou data za jednotlivé měsíce i data celková.

 

V přehledu můžete filtrovat dle roku a fakturační skupiny. Máte zde taktéž možnost exportovat geografická data do souboru ve formátu CSV (Export geografických dat do CSV).

 

alert icon Při přidávání/editaci typu služby v Nastavení Číselníky Klienti Typy služeb je nutné správně nastavit parametr Statistiky. Ten slouží k přiřazení typu služby do správné skupiny pro výpočet dat statistik. Pokud si jednotlivé typy služeb nepřiřadíte ke skupinám, bude u všech defaultně vybrán typ Wifi.

 

 

Na této stránce je souhrn statistik podle typu tarifu.

 

Data se vyčítají každý den.

 

V horní části můžete vybrat kalendářní rok, za který si chcete statistiky zobrazit. Data ve statistikách můžete také filtrovat pomocí checkboxů, které jsou pod rozbalovacím menu pro výběr kalendářního roku.

 

Celkové součty za jednotlivé sloupce jsou na stránce úplně dole.

 

Pokud je tarif neaktivní, jsou všechny jeho hodnoty červené. Barevně odlišeny jsou také příchody a odchody klientů, změny tarifů, zisky a ztráty oproti předdchozímu měsíci.

 

icon info2 U položek Firmy, Uživatelé, Download prodaný, Upload prodaný, Download na klienta, Upload na klienta, Objem a Nárůst je zobrazena průměrná hodnota za měsíc.

 

 

Na této stránce je k vidění seznam všech výpovědí klientů.

 

Filtry a fulltextové vyhledávání

 

V tomto seznamu můžete filtrovat na základě následujících parametrů:

 

 • Datum ukončení OD - DO:  Vyberte data pomocí pop-up kalendáře.
 • Datum podání OD - DO: Vyberte data pomocí pop-up kalendáře.
 • Typ služby: Vyberte typ služby z rozbalovacího menu.
 • Fakturační skupina: Vyberte fakturační skupinu z rozbalovacího menu.
 • Způsob podání: Vyberte způsob podání výpovědi z rozbalovacího menu.
 • Lokalita: Vyberte lokalitu z rozbalovacího menu.
 • Důvod podání: Vyberte důvod podání výpovědi z rozbalovacího menu.

 

Dále můžete využít fulltextového vyhledávání. Hledaný výraz napíšete do příslušného pole a stisknete Hledej.

 

Pomocí tlačítka Výchozí se můžete vrátit do původního stavu.

 

Přehled výpovědí

 

V přehledu samotném máte k dispozici následující informace:

 

 • Seznam poznámek k dané výpovědi: Pokud je v druhém sloupci symbol +, tak to znamená, že k dané výpovědi existuje minimálně jedna poznámka. V opačném případě neexistuje k dané výpovědi ani jedna. Kliknutím na tento symbol se zobrazí všechny relevantní poznámky, které následně můžete icon edit editovat či icon delete btsp mazat.
 • Jméno klienta: Pokud najedete myší na jméno konkrétního klienta, v pop-up okně se Vám o něm zobrazí základní informace. Pokud na dané jméno kliknete, dostanete se do jeho Karty klienta.
 • Adresa klienta (Město + PSČ + Ulice + Číslo popisné)
 • Typ služby
 • Název služby
 • Datum podání
 • Počátek výpovědní lhůty
 • Délka výpovědní lhůty
 • Datum ukončení
 • Způsob podání
 • Důvod podání
 • Poznámka
 • Vytvořil (kdo)
 • Vytvořeno dne
 • Smlouva bude/nebude pokračovat
 • Vypovídá za (jak dlouho)
 • Datum poslední poznámky

 

Seznam si můžete řadit dle konkrétního sloupce, a to kliknutím na jeho záhlaví.

 

Kliknutím na ikonu můžete ke konkrétní výpovědi přidat poznámku. Každou výpověď můžete také icon edit upravit či icon delete btsp odstranit.

 
icon info2 Nové výpovědi můžete přidávat v Kartě klienta v sekci Výpovědi

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika