Podle tarifu

 

Na této stránce je souhrn statistik podle typu tarifu.

 

Data se vyčítají každý den.

 

V horní části můžete vybrat kalendářní rok, za který si chcete statistiky zobrazit. Data ve statistikách můžete také filtrovat pomocí checkboxů, které jsou pod rozbalovacím menu pro výběr kalendářního roku.

 

Celkové součty za jednotlivé sloupce jsou na stránce úplně dole.

 

Pokud je tarif neaktivní, jsou všechny jeho hodnoty červené. Barevně odlišeny jsou také příchody a odchody klientů, změny tarifů, zisky a ztráty oproti předdchozímu měsíci.

 

icon info2 U položek Firmy, Uživatelé, Download prodaný, Upload prodaný, Download na klienta, Upload na klienta, Objem a Nárůst je zobrazena průměrná hodnota za měsíc.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika