Syslog

 

Tato stránka slouží k centrálnímu sběru dat ze systémového logu routerů MikroTik. Je zde možné zobrazit veškeré v nastavení zvolené události pro všechny routery.

 

Přehled záznamů

 

 

V přehledu jsou dostupné informace o datu vytvoření záznamu, o ID zařízení, o jeho IP adrese, o prioritě daného záznamu a o samotné zprávě, kterou záznam obsahuje. Záznamy je možné přehledně třídit podle routeru a priority (typu události). V seznamu můžete fulltextově vyhledávat. Všechna data lze vymazat prostřednictvím tlačítka Odstranit záznamy. Záznamy můžete řadit dle jednoho ze sloupců tabulky (kliknutím na záhlaví daného sloupce).

 

Nastavení syslogu

 

  • V Nastavení Syst. nastavení Syslog je možné nastavit příslušnou facility (skupinu hlášek z routerů), která se bude monitorovat. Dále tu můžete nastavit filtry pro logování.
  • Pro správnou funkci je nutné mít správně nastavenou proměnnou server_ip v Nastavení Syst. nastavení Obecné. Zde musí být uvedena IP adresa serveru se systémem ISPadmin, protože na tuto IP adresu budou všechny routery MikroTik zasílat data ze svých systémových logů.
  • IP adresa s příslušným portem (514 UDP) pro syslog musí být pro všechny routery dostupná. Je nutné povolit port pro syslog (514 UDP) v nastavení firewallu v Nastavení Syst. nastavení Zabezpečení.
  • V nastavení každého routeru je k dispozici checkbox Syslog monitor, kde je možné explicitně vypnout zasílání dat ze systémových logů do systému ISPadmin. Defaultně je nastaveno monitorování systémových logů na všech routerech. Pro aktivování této funkce je nutné používat komunikaci přes API. Pokud router nekomunikuje přes API, tak není možné syslog využít.

 

Ikona SYSLOG u routeru

 

Pokud je monitorování syslogu aktivní u konkrétního routeru, v jeho hlavičce se zobrazí ikona SYSLOG. Na ikonu je možné kliknout. Tím se zobrazí stránka se všemi sledovanými událostmi na tomto routeru. Na dané stránce je možné zprávy třídit podle typu události, podle routeru atd. Pokud není syslog pro tento router aktivní (není v nastavení routeru zaškrtnut Syslog monitor) nebo je syslog globálně vypnut, tak se tato ikona zobrazí šedou barvou a není na ni možné kliknout.

 

icon info2 Stará data jsou automaticky z databáze odstraněna po překročení hodnoty syslog_store_days.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika