Vyplnění mezery v rozsahu IP adres

Pokud ISP připojoval dříve každého zákazníka ručně, časem vznikal zmatek s uvolněnými IP adresami po odpojených zákaznících, čímž také někdy vznikaly mezery v rozsazích adres. Po přechodu na systém ISPadmin je tedy častý dotaz, jak jednoduše vyplňovat tyto mezery v rozsazích klientských adres.

 

Systém si hlídá kolize adres. Nemůže tedy dojít k nastavení stejné adresy více klientům. Pokud jsou v daném rozsahu některé adresy již obsazeny, systém je přeskočí a pracuje s první volnou. Tímto způsobem je možné poměrně snadno vyplnit díry v rozsahu (volné bloky adres). Pokud tedy máte nastavené automatické přidělování IP adres, systém začnete od první volné a bude dál nabízet další volné adresy. Když narazí na obsazenou, tak ji přeskočí a nabídne další volnou z další mezery.

 

Systém ISPadmin také umožňuje ruční přidělování IP adres. Tato funkce se Vám může hodit, pokud již máte klienty přidané nebo si přejete zadávat IP adresy manuálně. Jakmile budete mít ručně zadány všechny požadované IP adresy, můžete přejít zpět na automatické přidělování, což Vám umožní vyplnit vzniklé díry v rozsahu. Přehled přidělených IP adres a přidaných mezer v rozsahu si můžete přehledně zobrazit v záložce Statistiky IP rozsahy.

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika